Nieuw onderzoek

In het kort

PCSK9-remmers verlagen de kans op HVZ, maar het effect op sterfte blijft onduidelijk

PCSK9-remmers verlagen de kans op (nieuwe) hart- en vaatziekten meer dan placebo. Dat is de conclusie van een nieuwe meta-analyse (Turgeon, 2018). Het effect op sterfte blijft onduidelijk.

Resultaten

De onderzoekers voegden de resultaten van 23 gerandomiseerde onderzoeken samen. In totaal deden 60.723 patiënten mee. De studiemedicatie was een PCSK9-remmer (alirocumab of evolocumab) vergeleken met placebo of andere lipidenverlagende middelen. 95% van de patiënten in de meta-analyse kwam uit de FOURIER-studie en de ODYSSEY Outcomes-studie.

PCSK9-remmers verlaagden de kans op hart- en vaatziekten (HVZ), zoals myocardinfarct, beroerte of cardiovasculaire sterfte. Behandeling van 1.000 patiënten gedurende 25,3 maanden zou leiden tot 14 minder gevallen van HVZ (95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=10 tot 18). Het effect op sterfte was niet significant. De risk ratio bedroeg 0,93 (95%BI = 0,85 tot 1,02). Ook was er geen significant verschil tussen de PCSK9-remmers en de controlegroep in het optreden van bijwerkingen.

Discussie

Deze meta-analyse is de eerste die ook de resultaten van de ODYSSEY-Outcomes-studie heeft meegewogen. Samen met de FOURIER-studie is deze studie verantwoordelijk voor 95% van de gebruikte data. Een zwak punt is dat de duur van de studies beperkt is. De mediane duur van de langste studie was 2,8 jaar. De effecten op langere termijn blijven dus onduidelijk.

Belang voor de praktijk

Studies naar secundaire preventie van HVZ leverden bijna alle gegevens voor deze meta-analyse. Daarom zijn de resultaten van deze meta-analyse vooral toepasbaar voor patiënten die al lijden aan hart- en vaatziekten. Zelfs bij deze patiëntengroep met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten moeten veel patiënten een PCSK9-remmer gaan gebruiken om één geval van hart- en vaatziekten te voorkomen. Conclusies over het gebruik van PCSK9-remmers als primaire preventie zijn niet mogelijk op basis van deze meta-analyse.

Belangenverstrengeling

Twee van de drie auteurs melden financiële banden met diverse farmaceutische bedrijven, waaronder de registratiehouders van alirocumab en evolocumab. De klinische studies in de meta-analyse zijn allen gefinancierd door de farmaceutische industrie.

Bron

Turgeon RD et al. Cardiovascular Efficacy and Safety of PCSK9 Inhibitors: Systematic Review and Meta-analysis Including the ODYSSEY OUTCOMES Trial. Can J Cardiol. 2018 Dec;34(12):1600-1605.

Contact

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.