Medicijngroep

Naar verwachting zullen er binnenkort 3 nieuwe middelen voor de preventie van migraine op de Nederlandse markt komen. Het betreft de zogenoemde ‘calcitonin gene-related peptide (CGRP)’-remmers: erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en galcanezumab (Emgality®).

  • CGRP-remmers zijn geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met ten minste 4 dagen migraine per maand.
  • CGRP is een eiwit dat vrijkomt tijdens een migraineaanval. CGRP verwijdt de bloedvaten en veroorzaakt een neurogene ontsteking, die de trigeminuszenuw prikkelt. De prikkeling geeft pijn die wordt ervaren als migraine. CGRP-remmers zijn antilichamen die de werking van CGRP blokkeren.
  • In klinische studies zijn de CGRP-remmers zowel bij chronische als episodische migraine getest ten opzichte van placebo. De CGRP-remmers lieten een statistisch significante afname in migrainedagen zien ten opzichte van placebo. Voor chronische migraine was de afname in migrainedagen ook klinisch relevant.
  • Er zijn nog geen studies waarin CGRP-remmers rechtstreeks zijn vergeleken met andere preventieve medicatie.
  • De meest voorkomende bijwerkingen van CGRP-remmers in de klinische studies zijn reacties op de injectieplaats, jeuk, obstipatie en bij erenumab ook spierspasmen.
  • De CGRP-remmers zijn beschikbaar als subcutane injectie. De toedieningsfrequentie is in het algemeen maandelijks. Fremanezumab heeft echter ook de mogelijkheid van driemaandelijkse toediening.
  • Behandeling met een CGRP-remmer zal naar verwachting € 5.000 tot 10.000 per jaar gaan kosten. Over de vergoedingsvoorwaarden is vooralsnog niets bekend.

Zodra de middelen in Nederland op de markt zijn, verschijnt op deze pagina meer informatie over de CGRP-remmers. 

Contact

Laatst gewijzigd op 12 juni 2019

Gerelateerde producten