Nieuw onderzoek

In het kort

GLP-1-agonist albiglutide is superieur aan placebo wat betreft een gecombineerd eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte

De glucagon-like peptide 1-agonist (GLP-1-agonist) albiglutide (niet in Nederland op de markt) bleek in de Harmony Outcomes-studie superieur aan placebo wat betreft een gecombineerd eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. Het is de derde cardiovasculaire veiligheidsstudie naar een GLP-1-agonist die een superieur effect aantoont ten opzichte van placebo. Eerdere studies met een vergelijkbaar resultaat waren de LEADER-studie naar liraglutide (Victoza®) en SUSTAIN-6-studie naar semaglutide (Ozempic®). De ELIXA-studie naar lixisenatide (Lyxumia®) en EXSCEL-studie naar exenatide met vertraagde afgifte (Bydureon®) toonden wel non-inferioriteit, maar geen superioriteit aan 

Beschrijving studie

De studie includeerde 9.463 patiënten die behandeld werden met een wekelijkse injectie van 30 tot 50 mg albiglutide of placebo. De mediane observatieperiode was 1,6 jaar. De geïncludeerde patiënten waren minimaal 40 jaar en hadden diabetes mellitus type 2 (DM2) en een cardiovasculaire aandoening. De primaire samengestelde uitkomstmaat bestond uit sterfte door cardiovasculaire oorzaken, niet-fataal myocard infarct en niet-fatale beroerte. Het gemiddelde HbA1c bij de start van de studie was 72 mmol/mol. De studie is opgezet om non-inferioriteit aan te tonen van albiglutide op cardiovasculaire eindpunten ten opzichte van placebo. Er is sprake van non-inferioriteit als de bovenste grens van het 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI) van de hazard ratio (HR) voor het primaire eindpunt onder de 1,30 blijft.

Cardiovasculaire uitkomsten

Het primaire eindpunt trad op bij 338 van de 4.731 patiënten met albiglutide (7%) en bij 428 van de 4.732 patiënten met placebo (9%): HR=0,78; 95% BI=0,68 tot 0,90; p<0,0001 voor non-inferioriteit, p=0,0006 voor superioriteit. Van de afzonderlijke componenten van de samengestelde uitkomstmaat was alleen het aantal (fatale en niet-fatale) myocardinfarcten significant lager bij albiglutide dan bij placebo (181 van de 4.731 patiënten versus 240 van de 4.732 patiënten; HR=0,75; 95%BI=0,61 tot 0,90). Er was geen significant effect op totale sterfte (196 van de 4.731 patiënten versus 205 van de 4.732 patiënten; HR=0,95; 95%BI=0,79 tot 1,16).

Overige uitkomsten

De HbA1c-verlaging was groter bij patiënten met albiglutide vergeleken met placebo (verschil na 16 maanden 5,7 mmol/mol). Ook was er meer afname van lichaamsgewicht (verschil van 0,83 kg). Patiënten met albiglutide stopten vaker met de studie in verband met bijwerkingen dan patiënten met placebo (9% van de patiënten versus 6%). Reacties op de plaats van injectie kwamen ook vaker voor (bij 86 van de 4.717 patiënten met albiglutide versus 29 van de 4.715 patiënten met placebo). Ernstige hypoglykemieën kwamen minder vaak voor bij albiglutide dan bij placebo (31 van de 4.717 patiënten versus 55 van de 4.715 patiënten). Er waren geen significante verschillen in pancreatitis (10 en 7 patiënten), pancreascarcinoom (6 en 5 patiënten) en diabetische retinopathie (78 en 89 patiënten).

Discussie

De auteurs concluderen dat albiglutide bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico een kleiner risico geeft op cardiovasculaire gebeurtenissen en sterfte dan placebo. Het number needed to treat (NNT) is 50 gedurende 1,6 jaar voor de primaire uitkomstmaat.

Belang voor de praktijk

Albiglutide is niet op de markt in Nederland. In 2017 heeft fabrikant GlaxoSmithKline aangekondigd de productie van albiglutide stop te zetten (GSK, 2018). Het middel wordt daarom ook niet meer op de Nederlandse markt verwacht. Toch zijn de resultaten van deze studie wel interessant, omdat het meer kennis geeft over de cardiovasculaire effecten van GLP-1-agonisten. Albiglutide is evenals liraglutide en semaglutide non-inferieur én superieur aan placebo wat betreft het cardiovasculaire effect bij patiënten met verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen. Exenatide met vertraagde afgifte en lixisenatide zijn in de cardiovasculaire veiligheidsstudies wel non-inferieur, maar niet superieur bevonden.

Het is de vraag of het gunstige cardiovasculaire effect komt door het geneesmiddel of door een betere regulatie van de bloedglucosespiegel. Gedurende de hele studie lag de gemiddelde HbA1c-waarde in de groep met placebo hoger dan in de groep met albiglutide. Het studieprotocol liet wel toe dat patiënten andere bloedglucoseverlagende middelen gingen gebruiken. Deze beperking geldt overigens ook voor de andere studies naar GLP-1-agonisten. Ook is niet bekend hoe het effect zich verhoudt tot dat van andere bloedglucoseverlagende middelen, omdat alleen vergeleken is met placebo. Daarbij is de follow-up van deze uitkomstenstudie relatief kort (1,6 jaar).

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door GlaxoSmithKline, de fabrikant van albiglutide. De auteurs melden meerdere financiële belangen, onder andere met de fabrikant van albiglutide 

Bron

Hernandez AF et al. Albiglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease (Harmony Outcomes): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2 October 2018.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 november 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.