FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-module en presentatie voor een FTO over elektrolytstoornissen bij het gebruik van geneesmiddelen.

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

De deelnemers aan het FTO kunnen zich voorbereiden op het FTO aan de hand van een korte online kennistoets. Hiermee krijgen ze een indruk van de eigen kennis over elektrolytstoornissen. De kennistoets is hier te vinden. Stuur als voorbereider van het FTO de link 1 à 2 weken vóór het FTO naar alle deelnemers.  

Contact

1. Elektrolytstoornissen

De FTO-module Elektrolytstoornissen bevat een interactieve kennistoets. Wilt u hiervan gebruik maken? Ga dan hier naar de kennistoets in Kahoot. Kies Ga verder als gast en de Klassieke modus. Daarna verschijnt een code (game pin) die deelnemers nodig hebben om in te loggen. Deelnemers kunnen inloggen via een smartphone of tablet op www.kahoot.it. Als iedereen ingelogd is, start u de quiz.

LET OP: Kahoot slaat automatisch de nicknames en de resultaten van de quiz op in het Kahoot-account van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Kahoot gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar services. Zie voor meer informatie: kahoot.com/privacy-policy. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik gebruikt de resultaten van de quiz alleen voor het beoordelen van de kwaliteit van de quiz en deelt deze gegevens niet met derden. 

Laatst gewijzigd op 15 september 2022