FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-modules, presentaties en casuïstiek voor een FTO over stoppen met roken.

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Voor zorgverleners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het verlenen van hulp bij het stoppen met roken, heeft het Trimbos-instituut een digitaal zorgpad ontwikkeld. In het zorgpad staat wat je als zorgverlener kunt doen en wanneer je het beste kan verwijzen. Het digitale zorgpad met veel praktische informatie en mooie lokale voorbeelden is hier te vinden. 

Contact

1. Begeleiding bij stoppen met roken

Deze FTO-werkmaterialen zijn ontwikkeld en uitgetest in het kader van het project 'Strengthening the Dutch national smoking cessation infrastructure to support the Smokefree Generation movement' (CONNECT) door het IVM in samenwerking met het Trimbos-instituut en het LUMC. Het project is gefinancierd door ZonMw.

De FTO-module Begeleiding bij stoppen met roken bevat een interactieve kennistoets. Wilt u hiervan gebruik maken? Ga dan hier naar de kennistoets in Kahoot. Kies Ga verder als gast en de Klassieke modus. Daarna verschijnt een code (game pin) die deelnemers nodig hebben om in te loggen. Deelnemers kunnen inloggen via een smartphone of tablet op www.kahoot.it. Als iedereen ingelogd is, start u de quiz.

LET OP: Kahoot slaat automatisch de nicknames en de resultaten van de quiz op in het Kahoot-account van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Kahoot gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar services. Zie voor meer informatie: kahoot.com/privacy-policy. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik gebruikt de resultaten van de quiz alleen voor het beoordelen van de kwaliteit van de quiz en deelt deze gegevens niet met derden. 

2. Stoppen met roken

Laatst gewijzigd op 20 september 2022