FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-module en presentatie voor een FTO over de medicijnrol (baxteren) en handreiking voor de implementatie en borging van een geneesmiddeldistributiesysteem in zorginstellingen (GDS)

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Downloads

Module Medicijnrol
Download
FTO-module over de medicijnrol, gebaseerd op de Veilige principes in de medicatieketen (2012/2016) en de KNMP-richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm (2013). De module besteedt aandacht aan de vraag bij welke patiënten de inzet van een medicijnrol wel en niet geschikt is, knelpunten in het proces en de taken en verantwoordelijkheden van huisartsen, apothekers en thuiszorg.
Presentatie Medicijnrol
Download
Presentatie behorende bij de FTO-module Medicijnrol
Handreiking geneesmiddeldistributiesysteem (HAN005)
Download
Handreiking ter ondersteuning van zorginstellingen bij de overweging, besluitvorming, voorbereiding en/of implementatie en borging van een GDS.

Contact