Werkmateriaal overig

In het kort

Met de materialen BEM-GGZ kun je op een systematische manier nagaan welke ondersteuning nodig is bij het gebruiken en bewaren van medicijnen bij cliënten in de GGZ.

Voor wie

Aandachtsvelders medicatieveiligheid, Apothekers, Artsen, Begeleiders, Kwaliteitsfunctionarissen, Verpleegkundigen

In de sectoren

GGZ en RIBW, Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Inhoud

In het kader van het leveren van verantwoorde zorg volgens de 'Veilige principes' wordt van organisaties verwacht om na het in begeleiding nemen van de cliënt te signaleren waar eventuele medicatieproblemen optreden. Ook moeten zij periodiek monitoren of het beheer van medicatie door de cliënt nog verantwoord is. 

Er was al een specifieke BEM voor de Ouderenzorg en een specifieke BEM voor de gehandicaptenzorg; de BEM-VG.  

Onderdeel van deze instrumenten is een BEM-categorie, die de mate van eigen beheer van de patiënt aangeeft. Deze BEM-categorie is bedoeld om uit te wisselen met zowel huisarts als apotheek. De apotheek weet op deze manier welke patiënten medicatiezorg ontvangen en van welke zorgorganisatie. 

De BEM-GGZ is ontwikkeld in samenwerking met de GGZ-Ecademy, Propersona en MindUp.

BEM-materialen

Kern van de BEM vormt een document met gespreksonderwerpen, die de begeleider als mogelijke gespreksonderwerpen gebruikt bij een medicatiegesprek met BEM. Dit gesprek vindt plaats bij aanvraag van begeleiding en bij momenten dat men twijfelt of de huidige mate van ondersteuning bij medicijngebruik nog klopt. Een deel van de gespreksonderwerpen gaat over de vaardigheden van de cliënt, zoals: kan de cliënt het etiket op het doosje lezen, op tijd bestellen en weet de cliënt wat te doen bij vergeten medicatie. Een ander deel van de vragen gaat over het zelfstandig kunnen gebruiken van de medicatie, zoals: kan de cliënt zelf een medicatiepleister plakken of ogen druppelen. Ook zijn er andere checklists, een signaallijst, een afsprakenlijst en een filmpje. 

BEM-categorie

Uit het medicatiegesprek met BEM volgen afspraken. Bijvoorbeeld: de zorg druppelt de ogen en de patiënt neemt zelfstandig de medicatie uit de medicijnzakjes in. Deze afspraken komen in het begeleidingsplan te staan. Ook volgt er een BEM-categorie uit het medicatiegesprek. De BEM omvat categorie 1 t/m 5 en is hetzelfde voor zowel de thuiszorg als de gehandicaptenzorg. Deze staat vermeld op het BEM-afsprakenformulier. Naast vaste evaluatiemomenten signaleert de begeleiding op adequaat medicijngebruik.

Bijzonderheden

Via deze website zijn de afsprakenformulier en vragenlijst BEM-GGZ gratis beschikbaar, hierbij is echter een goede uitleg over de toepasbaarheid heel belangrijk.  

Het IVM stelt daarom alle overige werkmaterialen – belangrijk voor een goede werkwijze en implementatie – gratis beschikbaar voor deelnemers aan de online workshop en/of het adviesgesprek BEM.  

Contact

Downloads

Afsprakenformulier BEM-GGZ
Download
Afsprakenformulier met BEM-categorieën
Gespreksonderwerpen BEM-GGZ voor begeleiders
Download
Kern van de BEM-GGZ vormt een document met gespreksonderwerpen die de GGZ-medewerker als checklist gebruikt bij een medicatiegesprek met BEM.

Laatst gewijzigd op 23 augustus 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.