Werkmateriaal overig

In het kort

Met de materialen BEM-VG kun je op een systematische manier nagaan welke ondersteuning nodig is bij het gebruiken en bewaren van medicijnen bij cliƫnten met een verstandelijke beperking.

Voor wie

Aandachtsvelders medicatieveiligheid, Apothekers, Artsen, Begeleiders, Kwaliteitsfunctionarissen, Verpleegkundigen

In de sectoren

Gehandicaptenzorg, Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Inhoud

In het kader van het leveren van verantwoorde zorg volgens de Handreiking medicatiebeleid Gehandicaptenzorg en de 'Veilige principes' wordt van gehandicaptenorganisaties verwacht om na het in begeleiding nemen van de cliënt te signaleren waar eventuele medicatieproblemen optreden. Ook moeten zij periodiek monitoren of het beheer van medicatie door de cliënt nog verantwoord is.

Er was al een specifieke BEM voor de Ouderenzorg maar sinds december 2019 is er een specifieke BEM voor de gehandicaptenzorg; de BEM-VG. Onderdeel van beide instrumenten is een BEM-categorie, die de mate van eigen beheer van de patiënt aangeeft. Deze BEM-categorie is bedoeld om uit te wisselen met zowel huisarts als apotheek. De apotheek weet op deze manier welke patiënten medicatiezorg ontvangen en van welke zorgorganisatie.

BEM-materialen

Kern van de BEM vormt een document met gespreksonderwerpen, die de begeleider als mogelijke gespreksonderwerpen gebruikt bij een medicatiegesprek met BEM. Dit gesprek vindt plaats bij aanvraag van begeleiding en bij momenten dat men twijfelt of de huidige mate van ondersteuning bij medicijngebruik nog klopt. Een deel van de gespreksonderwerpen gaat over de vaardigheden van de cliënt, zoals: kan de cliënt het etiket op het doosje lezen, op tijd bestellen en weet de cliënt wat te doen bij vergeten medicatie. Een ander deel van de vragen gaat over het zelfstandig kunnen gebruiken van de medicatie, zoals: kan de cliënt zelf een medicatiepleister plakken of ogen druppelen. Ook zijn er 2 checklists, een signaallijst, een afsprakenlijst, een infographic en een animatie. En er is een online BEM-Toolbox: www.lerenisleuk.org

BEM-categorie

Uit het medicatiegesprek met BEM volgen afspraken. Bijvoorbeeld: de zorg druppelt de ogen en de patiënt neemt zelfstandig de medicatie uit de medicijnzakjes in. Deze afspraken komen in het begeleidingsplan te staan. Ook volgt er een BEM-categorie uit het medicatiegesprek. De BEM omvat categorie 1 t/m 5 en is hetzelfde voor zowel de thuiszorg als de gehandicaptenzorg. Deze staat vermeld op het BEM-afsprakenformulier. Naast vaste evaluatiemomenten signaleert de begeleiding op adequaat medicijngebruik.

BEM-VG

De BEM voor de ouderenzorg is in de praktijk ontwikkeld. De BEM-VG is ontwikkeld in een onderzoeksproject. Drie gehandicaptenzorgorganisaties testten de BEM uit bij begeleiders en hun cliënten; mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Er is een aantal verschillen met de BEM voor de thuiszorg. De lijst met gespreksonderwerpen is korter dan de vragenlijst van de BEM ouderenzorg, en in de lijst is aandacht voor alcohol- en drugsgebruik. Er is een apart document met toelichting op de inzet van de BEM-VG voor de organisatie en voor de begeleider. Er een Online BEM-Toolbox: www.lerenisleuk.org. Deze bevat e-modules over het gebruik en beheer van medicijnen, die cliënten met een licht verstandelijke beperking zelfstandig of samen met de begeleiders kunnen maken. Ook is er een info-animatie en een infographic van de BEM-VG. 

Animatie BEM-VG

Met deze animatie ben je snel op de hoogte van het doel en de werkwijze van de BEM-VG. Bekijk hem en stuur hem naar je collega’s.

Bijzonderheden

Via deze website zijn het afsprakenformulier en de vragenlijst gespreksonderwerpen BEM-VG gratis beschikbaar, hierbij is echter een goede uitleg over de toepasbaarheid heel belangrijk. Het IVM stelt daarom alle overige werkmaterialen – belangrijk voor een goede werkwijze en implementatie – alleen beschikbaar voor deelnemers aan de online workshop en/of het adviesgesprek BEM.  

Contact

Downloads

Gespreksonderwerpen BEM-VG
Download
Deze gespreksonderwerpen komen aan de orde tijdens het gesprek met de cliënt over het gebruiken en bewaren van medicijnen.
Afsprakenformulier BEM-VG
Download
Afsprakenformulier met BEM-categorieën.

Laatst gewijzigd op 10 oktober 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.