Nieuws

In het kort

Uitnodiging voor discussiebijeenkomsten medicatieveiligheid

Jaarlijks belanden er 49.000 mensen in het ziekenhuis vanwege het gebruik van geneesmiddelen. De laatste jaren zijn er diverse aanbevelingen gedaan om de medicatieveiligheid te verbeteren. Desondanks is - voor zover bekend - de medicatieveiligheid niet sterk verbeterd. Het ministerie van VWS heeft het consortium medicatieveiligheid (bestaande uit het Nivel, Instituut Verantwoord Medicijngebruik, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Sint Maartenskliniek, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Universitair Medisch Centrum Groningen en Universiteit Utrecht) daarom gevraagd om te kijken hoe de bestaande aanbevelingen rondom medicatieveiligheid zijn geïmplementeerd, en wat we hiervan kunnen leren. Om zo samen te zorgen dat de medicatieveiligheid in de toekomst verbetert. Hierbij is het essentieel om in gesprek te gaan met afgevaardigden uit alle relevante zorgsectoren, aangevuld met patiëntenorganisaties en beleidsmakers. Op basis van dit gesprek krijgen we inzicht in de implementatie van de aanbevelingen uit de eerdere onderzoeken medicatieveiligheid, de benodigde randvoorwaarden voor verdere implementatie en noodzaak tot nieuwe aanbevelingen.

 

Wat betekent deelname aan de invitationals?

De deelnemers komen op twee momenten bij elkaar:

  1. Startconferentie. Tijdens de startconferentie gaan we (in kleine groepen) in gesprek over de implementatie van de aanbevelingen medicatieveiligheid. De startconferentie is op woensdagmiddag 17 januari bij het Nivel (Otterstraat 118) in Utrecht van 12.30 – 17.00 uur (inclusief lunch).
  2. Werksessie. Tijdens de werksessie gaan we aan de hand van een aantal casussen bespreken hoe de bredere implementatie van medicatieveiligheid in de toekomst moet plaatsvinden. Dit doen we in kleine groepjes en met alleen de afgevaardigden voor wie een aanbeveling relevant is. Per sector gaat het om één of twee sessies. De werksessies zijn in maart/april 2024.

 

Ook vragen we de deelnemers om een enquête over medicatieveiligheid te verspreiden onder hun achterban (januari/februari 2024).

 

Wie worden er uitgenodigd voor de invitationals?

 Voor de invitationals worden zorgverleners uit elk van onderstaande sectoren uitgenodigd:

  • Huisartsenzorg
  • Farmacie
  • Medisch specialistische zorg
  • Trombosezorg
  • Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Gehandicaptenzorg

 

Waarom zou ik deelnemen?

Deelname draagt bij aan beter inzicht in medicatieveiligheid in Nederland. Voor uzelf geeft het een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere zorgverleners en -sectoren.

 

Hoe meld ik me aan?

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar medicatieveiligheid2023@nivel.nl onder vermelding van de sector waar u werkzaam bent.

Laatst gewijzigd op 27 november 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.