Nieuws

In het kort

Het analyseren van voorschrijfgedrag voor bepaalde geneesmiddelen kan nuttige informatie opleveren voor het FTO in zorgorganisaties. Ook geeft het inzicht in mogelijke verbeteringen van het voorschrijfgedrag en -beleid. Voor zorgorganisaties is het niet eenvoudig voorschrijfgedrag te vergelijken.

Het IVM onderzoekt daarom samen met Intrakoop of het op basis van onze informatie mogelijk is voorschrijfgegevens van zorginstellingen te benchmarken.

Astma/COPD en diabetes medicatie

Veel apotheken hebben gereageerd op ons verzoek om te laten weten welke onderwerpen in 2022 op de agenda van hun FTO staan. Die informatie gebruiken we bij de keuze van nieuwe geneesmiddelengroepen waarvoor we voorschrijfgegevens gaan benchmarken.
Inhalatoren en diabetes-gerelateerde FTO-onderwerpen zijn veel genoemd. Daarover gaan we in 2022 het voorschrijfgedrag analyseren en benchmarken. Ook worden dit jaar opnieuw de voorschrijfgegevens voor protonpompremmers en slaapmiddelen in de benchmark meegenomen.
Psychofarmaca en antibiotica zijn ook vaak genoemd. Omdat voorschrijfsystemen hierover veel specifieke informatie kunnen geven en er in sommige regio’s al projecten zijn waarbij deze geneesmiddelgroepen gemonitord worden, zullen wij ze niet in onze benchmark meenemen.

Aanpak

Hoe pakken we de benchmarks van de voorschrijfgegevens aan? Elke zorginstelling die deelneemt aan een Intrakoopovereenkomst voor farmaciedienstverlening levert data aan van het geneesmiddelgebruik in hun organisatie. Deze gegevens gebruiken we om te controleren of de contractuele afspraken worden nageleefd en om benchmarks te kunnen uitvoeren.
Samen met Intrakoop brengen we – uiteraard met de geanonimiseerde gegevens op instellingsniveau - het voorschrijfgedrag van slaapmiddelen, protonpompremmers, astma/COPD medicatie en diabetesmedicatie in kaart. We vergelijken ze met de voorkeursmiddelen uit de diverse richtlijnen. Wij analyseren de sterkte van slaapmedicatie en vergelijken met de geriatrische dosering. Voor de protonpompremmers bekijken we voor welke vorm en sterkte van de protonpompremmers zorgorganisaties kiezen.
Voor astma/COPD medicatie nemen we in de analyses op: de verhouding tussen de verschillende geneesmiddelgroepen, de keuze binnen geneesmiddelgroepen en het aantal verschillende inhalatoren dat in de instelling gebruikt. Tot slot analyseren we bij diabetesmedicatie welke geneesmiddelgroepen in gebruik zijn en de keuzes binnen de belangrijkste geneesmiddelgroepen.

Planning

Wij verwachten eind maart de benchmarks van het voorschrijfgedrag voor diabetes en slaapmiddelen af te hebben. Eind mei volgen de benchmarks over de inhalatoren en de protonpompremmers. Wij presenteren de resultaten van de analyses van het IVM en Intrakoop in een geanonimiseerd rapport. In dit rapport kunnen de deelnemende zorginstellingen zien welke gegevens op hun van toepassing zijn. Ook presenteren wij deze resultaten in een online bijeenkomst aan de deelnemers.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze analyses naar het voorschrijfgedrag in zorginstellingen? Neem dan contact op met Els Dik, e.dik@ivm.nl.

Contact

Laatst gewijzigd op 7 februari 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.