Nascholing

In het kort

Medewerkers in de ouderen-/thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ/RIBW's en jeugdzorg leren de belangrijkste aspecten over medicijnen die veel gebruikt worden en wat zij kunnen doen om een goed en veilig medicijngebruik bij hun cliënten te stimuleren.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en RIBW, Jeugdzorg

Duur

E-learning: circa 2 uur, bijeenkomst: 1 dagdeel

Groepsgrootte

Maximaal 16

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  3 punten

Registerplein, cliëntondersteuners:  3,5 punten

Registerplein, opleidingstraject GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk:  5 punten

Registerplein, scholing GHO:  3,5 punten

Kosten

€ 1.625,00 (vrij van BTW)

Bijkomende kosten

Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee

Inhoud

Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg hebben vrijwel dagelijks te maken met de medicatie van cliënten. Veel cliënten gebruiken verschillende medicijnen voor diverse aandoeningen. Goed gebruik van deze medicijnen is van groot belang voor een optimaal effect van de behandeling. Medewerkers hebben dan ook een belangrijke rol bij het signaleren van ongewenst medicijngebruik.

Helaas heeft men vaak niet voldoende kennis om ongewenste effecten van medicijngebruik te signaleren en hier adequaat op te reageren. Via deze nascholing kunnen medewerkers hun kennis bijspijkeren over de werking, bijwerkingen en het goed gebruik van medicijnen die veel voorkomen binnen de ouderenzorg. Zij leren signalen van ongewenst gebruik herkennen en hoe zij hierop moeten reageren.

Aan de nascholing gaat een voorbereidende e-learningcursus vooraf. Afhankelijk van de cliëntenpopulatie is dit Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg, Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg of Basiskennis medicijngebruik GGZ

Resultaat

Na het volgen van deze nascholing:

- kunnen de deelnemers de vier belangrijkste aandachtspunten van medicatie benoemen
- kennen de deelnemers deze belangrijke aandachtspunten van veelvoorkomende medicijnen bij de eigen cliëntengroep (zie Bijzonderheden)
- kunnen de deelnemers de risico’s van medicijngebruik bij de eigen cliënten in kaart brengen aan de hand van belangrijke risicofactoren.  

Bijzonderheden

Deze scholing is beschikbaar in 4 varianten: ouderen- en thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ/RIBW's en Jeugdzorg. In overleg met de trainer bespreekt u welke variant het beste aansluit bij uw cliëntenpopulatie en welke bijzonderheden tijdens de nascholing aan de orde moeten komen. Ook bespreekt u welke voorbereidende e-learningcursus het beste aansluit.

Ervaringen

Cursisten waarderen deze nascholing gemiddeld met een 8,1.

Enkele gemaakte opmerkingen:

  • Vond het bijzonder dat je vooraf eerst huiswerk moest doen. Dit werkt goed. Cursus was duidelijk
  • Veel mogelijkheid voor eigen inbreng
  • Deskundigheid is goed overgebracht deze presentatie
  • Deze cursus had ik al veel eerder voordat ik begon met werken willen hebben!

Meer informatie

Contact