Klanten aan het woord

“De conclusie is: het past”

Een andere kijk op medische handelingen leidde bij Aveleijn tot een oriëntatie op leermiddelen. Door de combinatie van passende techniek en inhoudelijke kennis viel de keus op het IVM. Adviseur Opleiding Gonneke van Veen-Warringa maakte het hele proces mee en is nog steeds niet klaar: “We willen onze medewerkers blijven prikkelen”.

Een jaar of zes geleden was Aveleijn, een Twentse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een lage sociale redzaamheid, toe aan een herijking van hun beleid en het anders inrichten van verantwoordelijkheden en de bijbehorende scholing. Er kwam een medische dienst die scherper ging kijken naar de inzet van hun vooral agogisch opgeleide medewerkers: wat doen we wel en niet op medisch gebied en hoe borgen we dat. Van Veen verzorgde de HR-invalshoek: wat valt er te leren, hoe doen we dat en in wat voor een systeem past dat het beste.

Medicatiebeleid, proces en scholing

Aveleijn vroeg de mensen van het IVM ook mee te denken met de ontwikkeling van het medicatiebeleid. Inmiddels doet het IVM ook analyses van het medicatieproces en traint de zgn. taakhouders Medicatie. Dat heeft geleid tot een effectieve werkrelatie vooral met senior IVM-adviseur Gemma Yocarini. Van Veen: “Met haar nemen we de nieuwe aandachtsgebieden van de commissie medische zorg door en kijken we welke online cursussen van IVM het beste passen. We testen de voorgestelde e-learning uit. Het IVM staat open voor feedback, zoals bij onduidelijkheid in taalgebruik of eindtoetsen.

Taalgebruik

Aveleijn vroeg de mensen van het IVM ook mee te denken met de ontwikkeling van het medicatiebeleid. Inmiddels doet het IVM ook analyses van het medicatieproces en traint de zgn. taakhouders Medicatie. Dat heeft geleid tot een effectieve werkrelatie vooral met senior IVM-adviseur Gemma Yocarini. Van Veen: “Met haar nemen we de nieuwe aandachtsgebieden van de commissie medische zorg door en kijken we welke online cursussen van IVM het beste passen. We testen ze dan uit, maar blijven het in de gaten houden. Een keer kwam het voor dat het taalgebruik van een e-learning moest worden vereenvoudigd.

Prikkelend

Gonneke van Veen is tevreden hoe het loopt, maar gaat niet achterover leunen. Ze is enthousiast over een nieuwe ontwikkeling waar het IVM aan werkt, microleren. “Belangrijk is dat de aandacht niet verslapt. Bij microleren krijgt de medewerker geregeld een prikkelende vraag of een weetje over medicatie. Daarmee voorkom je dat men te veel op de automatische piloot gaat werken.”


Foto: Gonneke van Veen-Warringa, adviseur Opleiding bij Aveleijn

Contact

Laatst gewijzigd op 22 maart 2021