Informatiepagina

In het kort

Het IVM introduceert na het cyclische scholingsmodel nu een cyclisch model Medicatieveiligheid voor de langdurige zorg, op deze pagina lees je er meer over.

Medicatieveiligheid in je organisatie: samenspel tussen scholing en medicatiebeleid
 

Heb je jezelf wel eens de volgende vragen gesteld?

 • Is ons medicatieproces op orde? Hebben we er grip op?
 • Zijn onze werkinstructies en protocollen voor iedereen helder, toegankelijk en actueel conform de landelijke wet- en regelgeving?
 • Hebben we een effectieve medicatiecommissie?
 • Zijn onze zorgmedewerkers bekwaam voor de risicovolle handeling medicatie geven?
 • Beschikken we over een duidelijk meerjaren scholingsplan?

 

Het IVM is landelijk expert in medicatieveiligheid en adviseert al jaren zorginstellingen op het gebied van medicatieveiligheid. Daardoor weten we dat medicatieveiligheid rust op twee belangrijke pijlers: een helder medicatiebeleid en -proces én deskundige, goed geschoolde medewerkers. Duidelijk is ook dat een cyclische benadering ervoor zorgt dat er minder fouten worden gemaakt en de cliënt blijvend kan rekenen op veilige medicatiezorg. Daarom introduceert het IVM een cyclisch model Medicatieveiligheid voor de langdurige zorg.

 

IVM, jouw partner in medicatieveiligheid

Heb je de indruk dat op bovenstaande aspecten verbeteringen mogelijk zijn? Het IVM denkt met je mee om de medicatieveiligheid te verbeteren en de komende jaren blijvend te monitoren.

 

Cyclisch model verbeteren medicatieveiligheid langdurige zorg:

 Cyclisch Model Medicatieveiligheid

Cyclisch de medicatieveiligheid verbeteren, met het IVM als partner

In onze visie heeft verbeteren van medicatieveiligheid voortdurend aandacht nodig. Hoe werkt men op de afdeling met medicatie? Is de kennis van medewerkers nog op orde? Voldoet de leverend apotheek qua kwaliteit en kosten? Het IVM adviseert je afspraken te maken voor een periodieke onafhankelijke blik op jullie medicatiebeleid en scholing om zo gedurende de komende jaren daadwerkelijk grip op het medicatieproces te houden.

Het IVM biedt praktische oplossingen om de kwaliteit van het medicatieproces in jouw organisatie te verbeteren. De adviezen die je krijgt zijn gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en de geldende wet- en regelgeving. Door eerst goed in beeld te hebben waar de eventuele verbeterpunten liggen, kunnen we vervolgens precies op de juiste aspecten ondersteuning op maat bieden. 
 

Fase 1 Onderzoeksfase

Graag gaan we met je in gesprek. Gezamenlijk bekijken we hoe we jullie kunnen helpen om de medicatieveiligheid te verbeteren. Onze expert praat met jullie kwaliteitsadviseur en opleidingsadviseur. Wellicht schakel je hier ook graag meteen de medicatiecommissie in.
 

Fase 2 Proces in beeld

Soms kan een telefonisch consult voldoende handvatten bieden om verder te kunnen. Maar in andere gevallen is er meer nodig. Uit het gesprek blijkt bijvoorbeeld:

 • Er is onvoldoende zicht op het medicatieproces op de afdeling.
  We starten met een audit ‘Thermometer medicatieproces op de afdeling’ om de knelpunten van het medicatieproces in kaart te brengen en geven advies over verbeteringen. 
 • Het beleid, de protocollen en werkinstructies zijn verouderd of onduidelijk.
  We analyseren het beschreven medicatiebeleid en -proces. Zijn ze helder en praktisch genoeg voor de medewerkers?
 • Er is onvoldoende zicht op de kwaliteit en de kosten van de leverend apotheek.
  We inventariseren we de afspraken met de leverend apotheek.
 • Het scholingsbeleid heeft nog onvoldoende vorm.
  We maken samen met u een meerjaren scholingsplan. 
  We starten met de Basiskennis modules e-learning en/of (online) nascholing.
 • De medicatiecommissie functioneert niet optimaal. Daardoor blijven verbeterplannen liggen.
  We begeleiden naar een effectieve medicatiecommissie.
 • De kwaliteitsmedewerker medicatieveiligheid heeft onvoldoende tools.
  De Masterclass medicatieveiligheid biedt gelegenheid tot verdieping en verbreding.
 • Er is een ander probleem.
  We bieden ondersteuning op maat.

 

Fase 3 Implementatie

Het proces is in beeld. De knelpunten zijn duidelijk. De volgende opties zijn nu mogelijk.

 • We helpen met het herschrijven van het medicatiebeleid en -proces.
 • Aandachtsvelders medicatie worden geschoold, zodat zij de medicatieveiligheid in hun team kunnen verbeteren. Onderdeel is het uitvoeren van een mini audit op de afdeling.
 • Medewerkers verdiepen hun kennis aan de hand van verdiepende e-learning modules. We adviseren jaarlijks bij de keuze voor de inzet scholing in overleg met de medicatiecommissie en opleidingsadviseurs.
 • Medewerkers volgen (online) scholing op verschillende aspecten.

 

Fase 4 Continueren

Dit is de meest belangrijke fase: het onderhouden van de benodigde kennis en het blijven monitoren van de medicatieveiligheid. De volgende onderdelen helpen hierbij.

 • Jaarlijks voeren de aandachtsvelders een mini audit uit op hun afdeling. De resultaten zijn input voor verbeteringen.
 • Kwaliteitsmedewerkers kunnen hun kennis en werkveld verdiepen in de Masterclass medicatieveiligheid van IVM.
 • Medewerkers leren, verdiepen en herhalen door middel van kleine opdrachten op de werkplek door uitvoering van het Herhaalabonnement. Nieuwe medewerkers starten altijd met de basismodules of scholing basiskennis.
 • Waar nodig ontvangen medewerkers fysieke of online nascholing op specifieke onderwerpen.
   
Fase 5 Evaluatie

Tijd voor evaluatie: is het medicatieproces nog op orde? We herhalen de IVM audit Thermometer en vergelijken de resultaten. Voldoet het scholingsplan voor medewerkers nog? Of is bijstellen nodig?

Daarmee is de cyclus doorlopen. Je organisatie heeft zicht op de medicatieveiligheid, er zijn verbeteringen ingevoerd, medewerkers hebben meer kennis. Cliënten ervaren verbeterde medicatiezorg. Voortdurende aandacht blijft echter nodig voor de medicatieveiligheid en het bekwaam houden van medewerkers is een continue proces. Denk aan lastig te veranderen werkwijzen, veranderende wetgeving en verloop van medewerkers. We informeren je over veranderingen en blijven graag je partner in medicatieveiligheid.
 

Scholingsmodel e-learning

Het IVM heeft een volwaardig pakket aan e-learningcursussen samengesteld voor jaarlijkse scholing. Vanaf 2021 bieden we tevens microlearning, in de vorm van een Herhaalabonnement Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal. Deze kan na de inzet van de basiscursussen ingezet worden in plaats van de opfriscursussen.

Ten slotte

Wil je meer informatie of vrijblijvend contact met een van onze adviseurs? Neem dan contact met ons op via medicatieveiligheid@ivm.nl of telefoonnummer 0888 800 400.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over medicatieveiligheid? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief Care.

Kijk voor meer informatie over ons aanbod bij IVM-academie en Zorginstellingen.

Contact

Downloads

Cyclisch model medicatieveiligheid
Download
Medicatieveiligheid in je organisatie: samenspel tussen scholing en medicatiebeleid

Laatst gewijzigd op 14 juni 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.