Informatiepagina

In het kort

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe je met je team nog bewuster bezig kunt zijn met medicatieveiligheid. Elke maand verschijnt er een nieuwe ‘Gespreksstarter Medicatieveiligheid’ in onze nieuwsbrief CARE.

Vind je medicatieveiligheid een belangrijk thema en wil je hier graag, blijvend en met je teamleden, aandacht voor? Het IVM helpt je op weg!

Maandelijks verschijnt er een ‘gespreksstarter medicatieveiligheid’ in onze nieuwsbrief Care. Download en print de starter en leg deze tijdens de koffie-, thee- en/of lunchpauze op tafel. Bespreek de vraag met elkaar, verzamel de reacties en bespreek deze tijdens een volgend teamoverleg. Zo blijf je met elkaar bewust bezig met medicatieveiligheid!

Mag je alle medicatie met vla of yoghurt geven?

Download en print de starter en behandel vraag dertien met je team. Zo blijf je met elkaar bewust bezig met medicatieveiligheid!

Hoe zorg je ervoor dat medicatiepleisters elke keer op een andere plaats worden geplakt?

Download en print de starter en behandel vraag twaalf met je team. Zo blijf je met elkaar bewust bezig met medicatieveiligheid!

Weten we van alle ‘zo nodig’ medicatie wanneer we deze moeten geven en wat de maximale dosering is?

Download en print de starter en behandel vraag elf met je team. Zo blijf je met elkaar bewust bezig met medicatieveiligheid!

Weten we zeker dat IGJ bij bezoek geen ernstige tekortkomingen in het medicatieproces constateert?

Download en print de starter en behandel vraag tien met je team. Zo blijf je met elkaar bewust bezig met medicatieveiligheid!

Is van elke cliënt de BEM bekend?

Download en print de starter en behandel vraag negen met je team. Zo blijf je met elkaar bewust bezig met medicatieveiligheid!

Deel je ervaring

Het IVM is zeer benieuwd naar je ervaringen met het gebruik van de gespreksstarter. We zijn dan ook op zoek naar zorginstellingen die we hierover kunnen interviewen. Wil je meewerken? Neem dan contact met ons op via mv@ivm.nl

Contact

Downloads

13. Mag je alle medicatie met vla of yoghurt geven?
Download
Download en print de starter en behandel vraag 13 met je team.
12. Hoe zorg je ervoor dat medicatiepleisters elke keer op een andere plaats worden geplakt?
Download
Download en print de starter en behandel vraag 12 met je team.
11. Weten we van alle ‘zo nodig’ medicatie wanneer we deze moeten geven en wat de maximale dosering is?
Download
Download en print de starter en behandel vraag 11 met je team.
10. Weten we zeker dat IGJ bij bezoek geen ernstige tekortkomingen in het medicatieproces constateert?
Download
Download en print de starter en behandel vraag 10 met je team.
9. Is van elke cliënt de BEM bekend?
Download
Download en print de starter en behandel vraag 9 met je team.

Laatst gewijzigd op 24 januari 2022