Persbericht

In 2022 gebruikte 23% van de 80-plussers twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelen, en 2% zelfs vier of meer. Deze percentages dalen langzaam sinds 2019, maar blijven schrikbarend hoog. Aandacht voor valpreventie en het minderen van valrisicoverhogende geneesmiddelen, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen en bloeddrukverlagers blijft nodig. 
 

2% gebruikt vier of meer valrisicoverhogende middelen

In 2022 gebruikten ruim 169.000 80-plussers minimaal twee valrisicoverhogende middelen. Dit komt neer op 23% van de geneesmiddelgebruikers van 80 jaar of ouder. Dit percentage daalt gelukkig sinds 2019, al is de afname klein met ongeveer 0,5% per jaar. Twee procent van de 80-plussers gebruikt zelfs vier of meer valrisicoverhogende middelen. Wat opvalt is dat met name in Noord- en Zuid-Holland er relatief weinig geneesmiddelgebruikers van 80 jaar en ouder zijn die minimaal twee valrisicoverhogende middelen gebruiken. De landelijke percentages zijn dusdanig hoog dat aandacht noodzakelijk blijft, bijvoorbeeld door middel van medicatiebeoordelingen. Er zijn aanwijzingen dat een gestructureerde medicatiebeoordeling door een apotheker in samenwerking met de huisarts het valrisico verlaagt.

Gebruiksduur antitrombotica stabiel, lichte stijging duale plaatjestherapie 

Op het gebied van het gebruik van antitrombotica is de laatste jaren weinig veranderd. Zo is het percentage patiënten dat combinaties van drie antitrombotica langer dan aanbevolen gebruikt stabiel. Het percentage gebruikers van duale plaatjestherapie langer dan 12 maanden is wel licht gestegen. Heldere communicatie over en goede bewaking van gebruikstermijnen zijn essentieel om onbedoeld langdurige behandeling met combinaties met een verhoogd risico op bloedingen te voorkomen.

Gebruik NSAID's bij hart-en nierfalen onder de loep

Het derde onderzochte aspect van medicatieveiligheid betreft het gebruik van NSAID's door patiënten met hart- of nierfalen. Dit gebruik laat eveneens sinds 2019 een stabiel beeld zien. Ongeveer 10% van de patiënten met hart- of nierfalen krijgt in de apotheek een NSAID afgeleverd. Zij lopen mogelijk een verhoogd risico op acuut hart- of nierfalen. Hoe vaak dit in de praktijk tot klinische problemen leidt, is niet onderzocht.

Dit is de laatste van vier themarapportages van de Monitor Voorschrijven Huisartsen in 2023. In de maand juni verschijnt wekelijks een themarapportage. Eerdere onderwerpen waren OpioïdenDiabetes mellitus type 2 en Minderen en stoppen

Aantal patiënten met maximaal één valrisicoverhogende geneesmiddelgroep ten opzichte van alle gebruikers van medicatie van 80 jaar en ouder in 2022

Lees meer:

25 procent van de 80-plussers gebruikt meerdere valrisicoverhogende middelen - themarapportage Medicatieveiligheid Monitor Voorschrijven Huisartsen 2022. 

==================================================================================

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

  • Heeft u inhoudelijke vragen over deze persinformatie? Neem dan contact op met Anke Lambooij, apotheker en sectorcoördinator Transparantie en Onderzoek bij het IVM, a.lambooij@ivm.nl.
  • Zoekt u beeldmateriaal om bij uw doorplaatsing te gebruiken? Neem dan contact op met Vanessa Zunnebeld, adviseur communicatie & marketing bij het IVM, v.zunnebeld@ivm.nl, +31 (0)644 094 401.
  • Voor algemene informatie over het IVM, zie www.ivm.nl.

Contact

Laatst gewijzigd op 28 juni 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.