Praktijkprikkel

Patiënten met een suïciderisico zijn - vanwege het beroepsgeheim van de behandelaar en privacyregelgeving - niet altijd bekend bij het apotheekteam. Als zij wel bekend zijn, zijn er punten waarmee men rekening moet houden, zoals blijkt uit onderstaande melding.

Melding

Een patiënte is depressief en vertoont suïcidaal gedrag. Vanwege de kans op misbruik van de medicatie heeft de huisarts in overleg met de patiënte besloten een herhaalservice (HHS) te starten met maandelijkse uitgiften. Het apotheekteam is op de hoogte van de achtergrond van de patiënte, maar om privacy redenen is hierover in het dossier van de patiënte niets vastgelegd.

Bekijk de complete Praktijkprikkel via onderstaande button.

Praktijkprikkel

Een Praktijkprikkel is een korte beschrijving van een medicatie-incident met aanbevelingen voor de praktijk. Wil je de Praktijkprikkels ook ontvangen? Meld je dan aan via onze website.

Contact

Downloads

Praktijkprikkel 2021/22 - Suïciderisico en afleveren grotere hoeveelheden
Download
Met aanbevelingen voor apothekers.

Laatst gewijzigd op 19 november 2021