Informatiepagina

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 januari 2021.

 

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Via de website en database CMR3 (https://melden.vim-digitaal.nl/) worden voor Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. We vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden voor welk doel we persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben;
 • We u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat we dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We op uw aanvraag uw persoonsgegevens aanbieden ter inzage, corrigeren of verwijderen.

 

Doelstelling

VMI is het landelijk meldpunt medicatie-incidenten. Zorgorganisaties kunnen incidenten melden via het elektronisch meldformulier op onze website of door bulkupload via het persoonlijk meldportaal of via een elektronische koppeling de Applicatie Programma Interface (API). Wij behandelen informatie vertrouwelijk en gebruiken persoonsgegevens alleen voor registratie- en analysedoeleinden.

 

Elke melding wordt zorgvuldig door ons gescreend, indien nodig, geanonimiseerd en opgeslagen in onze databank. Meldingen en geconstateerde risico’s kunnen geanonimiseerd (zonder persoonsgegevens en zonder zorginstellingsgegevens) worden getoond in de Praktijkprikkel op onze website en in onze nieuwsbrief. Ter verbetering van de medicatieveiligheid deelt het Portaal ook geanonimiseerde meldingen en risico’s met CBG, Lareb en de databank van Eudravigilance.

 

Meldingen door zorgverleners en zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen een melding doen via het formulier op de website, via upload in het zorgaanbieders Meldingenportaal of via een API-aansluiting.

 

De volgende persoonsgegevens van de melder worden verwerkt:

 • Naam van de zorgaanbieder
 • AGB-code van de zorgaanbieder
 • Naam van de hoofd accounthouder/contactpersoon (communicatie)
 • E-mailadres van hoofdaccounthouder/contactpersoon (inlog en communicatie)
 • Telefoonnummer van hoofdaccounthouder/contactpersoon (inlogverificatie en communicatie).

 

De persoonsgegevens van de melder worden gebruikt voor registratie van de melding en voor communicatie met de melder. De verwerking van persoonsgegevens van de melder is noodzakelijk voor het correct afhandelen van de melding in overeenstemming met de doelstellingen van VMI.

 

In de inhoudelijke melding mogen bij aanleveren, behalve geslacht en geboortejaar, geen persoonsgegevens worden genoemd. Na ontvangst worden meldingen gescreend en zo nodig worden persoonsgegevens alsnog geanonimiseerd. Meldingen worden gebruikt voor analyse op geaggregeerd niveau en voor het signaleren van risico´s. Geanonimiseerde meldingen kunnen tevens gebruikt worden als voorbeeld in de Praktijkprikkel. Wij registreren de datum en de omschrijving van het incident en eventuele daaraan gerelateerde procesgegevens.

 

Van de anonieme patiënt over wie de melding gaat registreren wij:

 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Geneesmiddelengebruik
 • Indicatie voor het geneesmiddelengebruik
 • Ziekte en ziektegeschiedenis
 • Bijwerkingen

 

De verwerking van de melding is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van VMI als landelijk meldpunt medicatie-incidenten.

 

Geautomatiseerde gegevensverzameling

Gegevens die wij ontvangen via het meldformulier, upload via het meldingenportaal of via de API worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in onze databank.

 

Bewaartermijnen

Met uw toestemming worden uw gegevens bewaard voor onderzoeksdoeleinden. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor onderzoek naar verantwoord medicijngebruik, worden de gegevens verwijderd.

 

Het delen van gegevens

Met het delen van deze informatie worden risico’s in zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. Door kennis en informatie over incidenten anoniem te verspreiden, kunnen risico’s worden verminderd en leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar. Meldingen kunnen geanonimiseerd (zonder persoonsgegevens en zonder zorgaanbiedersgegevens) worden genoemd in de Praktijkprikkel, op onze website en in onze nieuwsbrief. En gedeeld worden met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Lareb (Bijwerkingencentrum) indien de inhoud van de melding ligt op het expertisegebied van deze organisaties.

 

De meldingen waarbij sprake is van medicatiegerelateerde schade worden geanonimiseerd (zonder persoonsgegevens en zonder zorgaanbiedersgegevens) en met geboortejaar en geslacht van de in de melding betrokken patiënt (verplicht volgens Europese Farmacovigilantie-richtlijn GVP) gedeeld met de European Medicines Agency (EMA).

 

Gesignaleerde risico’s worden zo nodig ook gedeeld met branche- en beroepsorganisaties, CBG, Lareb, NICTIZ, VZVZ, IGJ en softwareleveranciers. Hiermee krijgen zij input om de patiëntenzorg veiliger te maken, bijvoorbeeld door aanpassing van richtlijnen en protocollen, ict-systemen en patiëntinformatie.

 

Cookies en Google Analytics

Onze website gebruikt enkel technische en functionele cookies. Deze cookies helpen ons om onze website goed te laten functioneren. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

 

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder zijn dit:

 • Toegang tot persoonsgegevens schermen we af met een gebruikersnaam, wachtwoord en sms-code voor tweestapsverificatie.
 • We slaan de gegevens na ontvangst op in een apart, afgeschermd systeem.
 • We nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • We houden logs bij van het wijzigen, verwijderen en exporteren van persoonsgegevens.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We passen deze privacyverklaring aan als dat nodig is. Wilt u op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen? Lees de privacyverklaring dan regelmatig door.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Hebt u vragen over ons privacybeleid? Of wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op via privacy@ivm.nl of via onderstaande adresgegevens.

 

We handelen uw verzoek binnen 1 maand af. Wanneer blijkt dat het om een complex of omvangrijk verzoek gaat, kan dit maximaal 2 maanden langer duren. U ontvangt hierover altijd binnen 1 maand na het indienen van uw verzoek een bericht.

 

Om misbruik te voorkomen kan het zijn dat we u vragen om u adequaat te identificeren. Zijn de door u opgegeven gegevens niet (meer) te herleiden tot u? Dan kunnen we niet aan uw verzoek voldoen. Als dat zo is, laten we u dat weten.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegevens

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Churchilllaan 11

3527 GV Utrecht

info@ivm.nl

0888 800 400

Contact

Laatst gewijzigd op 6 januari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.