Informatiepagina

In het kort

VMI verzamelt en analyseert niet alleen medicatie-incidenten, maar koppelt deze ook terug. Dat doen wij met de Praktijkprikkel, de Praktijkprikkel Extra en de lijst Medicatieverwisselingen.

Naast verzamelen en analyseren van medicatie-incidenten is terugkoppeling belangrijk. Dat doen we op verschillende manieren.

Praktijkprikkels

Een Praktijkprikkel beschrijft, na toestemming van de melder, in het kort een incident dat gemeld is bij VMI en dat zich ook zou kunnen voordoen bij andere organisaties. De Praktijkprikkels hebben tot doel het bewustzijn bij andere organisaties te vergroten en te prikkelen om in de eigen werkomgeving na te gaan welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om een vergelijkbaar incident te voorkomen. VMI brengt regelmatig een Praktijkprikkel uit. De laatste en eerder gepubliceerde Praktijkprikkels zijn te vinden op onze website. Wil je de Praktijkprikkel ontvangen? Meld je aan via onze website.

Praktijkprikkels Extra

De Praktijkprikkel Extra is de nieuwsbrief van VMI die de abonnees van de Praktijkprikkel ontvangen. VMI brengt deze nieuwsbrief een paar keer per jaar uit. Via de Praktijkprikkel Extra koppelt VMI o.a. algemene informatie over VMI en resultaten van door VMI uitgevoerde onderzoeken terug aan de lezers van de Praktijkprikkel. De laatste en eerder gepubliceerde Praktijkprikkels Extra zijn te vinden op onze website.

Lijst Medicatieverwisselingen

VMI verzamelt verwisselingen tussen geneesmiddelen, die zijn opgetreden in het medicatieproces. De lijst medicatieverwisselingen 2020 geeft een overzicht van verwisselingen die tweemaal of vaker zijn gemeld in een kalenderjaar. In tegenstelling tot eerdere jaren staan in dit overzicht zowel de naamsverwisselingen (soundalikes) als de verpakkingsverwisselingen (lookalikes).

Contact

Laatst gewijzigd op 8 april 2021