Online

In het kort

Apotheekteams en andere zorgverleners in de eerste lijn en GGZ leren hoe ze patiënten optimaal kunnen voorlichten over geneesmiddelen die het rijgedrag beïnvloeden.

Voor wie

Apothekers, Apothekersassistenten, Artsen, Beleidsmedewerkers, Kwaliteitsfunctionarissen, Praktijkassistenten, doktersassistenten, Praktijkondersteuners, Praktijkverpleegkundigen, Teammanagers, Verpleegkundig specialisten, GGD artsen

In de sectoren

GGZ en RIBW, Huisartsenpraktijk, Apotheek

Duur

1 dagdeel

Groepsgrootte

Maximaal 16

Accreditatie

ABC 1:  4 punten

KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA):  3 punten

KABIZ - Farmaceutisch Consulent (NVFZ & Optimafarma):  3 punten

KNMP:  3 punten

Kwaliteitsregister V&V:  4 punten

NVvP:  3 punten

NVvPO:  4 punten

Register Verpleegkundig Specialisten:  4 punten

Register Zorgprofessionals :  4 punten

CanMEDS-competenties

Vakinhoudelijk handelen: 20%

Communicatie: 40%

Maatschappelijk handelen: 40%

Kosten

€ 1.525,00 per groep (vrij van BTW)

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een bericht naar info@ivm.nl en om welke nascholing het gaat.

Deze nascholing is ook op locatie te volgen, meer informatie vind je op onze website

Inhoud

In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 33 tot 66 verkeersdoden toe te schrijven aan het gebruik van geneesmiddelen. Veel patiënten zijn zich onvoldoende of niet bewust van de risico's van rijden onder invloed van geneesmiddelen. Meer dan de helft van de gebruikers past zijn rijgedrag niet aan naar aanleiding van verkregen informatie. Daarnaast is de gebruiker zich vaak niet bewust van de mogelijke juridische consequenties. Artsen en apothekers hebben - conform de WGBO - de plicht en verantwoordelijkheid hun patiënten goede en duidelijke informatie te geven over de mogelijke nadelen van de voorgeschreven geneesmiddelen. Daarnaast moeten ze - indien relevant - mogelijke alternatieven bieden.

Om de zorgverleners te ondersteunen in het geven van informatie en alternatieven heeft de KNMP de Contra-indicatie Verkeersdeelname ontwikkeld, met specifieke adviezen per geneesmiddel. Artsen, apothekers en hun assistenten kunnen patiënten op basis van deze adviezen helder en correct adviseren. Daarvoor is het wel nodig dat deze zorgverleners voldoende kennis hebben van de adviezen en juridische aspecten. Ook moet voor hen duidelijk zijn hoe men de adviezen duidelijk kan communiceren naar de patiënt en welke alternatieven ze kunnen bieden.

Resultaat

Na afloop van deze nascholing weten de deelnemers:

  • hoe geneesmiddelen de rijvaardigheid kunnen verminderen en waar ze kunnen opzoeken in welke mate een geneesmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt
  • welke informatie ze hun patiënten moeten geven met betrekking tot verkeersdeelname en wat hun eigen verantwoordelijkheden hierbij zijn
  • welke zaken in hun eigen apotheekteam of huisartsenteam verbeterd kunnen worden ten aanzien van verkeersdeelname en hoe ze dit het beste kunnen aanpakken

Daarbij kennen ze de drie categorieën van potentieel rijgevaarlijke geneesmiddelen en de wetgeving met betrekking tot rijgeschiktheid.

Bijzonderheden

Voor eerstelijns zorgverleners in Friesland mogen we deze nascholing - namens de provincie Friesland - één keer gratis aanbieden in 2020. In andere provincies zijn er soms ook mogelijkheden voor financiering door de provincie. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via ‘contact’.

Voor de opleidingen van apothekers, apothekersassistenten, huisartsen en doktersassistenten kunnen we de nascholing geven in de vorm van een gastles.

Contact

Laatst gewijzigd op 8 december 2021