Informatiepagina

In het kort

Hoe vaak kan ik de eindtoets in een e-learningcursus maken? Hoe lang is het certificaat geldig?

Op deze pagina staat informatie over het aantal toetspoging in de e-learningcursussen van het IVM. Daarnaast is er informatie over de geldigheid van het certificaat. 

Aantal toetspogingen

Aantal toetspogingen bij e-learningcursussen: maximaal 3

Cursisten hebben standaard 3 kansen om de eindtoets van een e-learningcursus van het IVM te halen.

Slaagt een cursist niet in 3x? Dan is de vraag hoe dit komt. Begrijpt iemand de stof niet? Speelt dyslexie een rol? Of faalangst? Taalproblemen? Elke oorzaak vraagt om een andere aanpak. Steeds opnieuw de eindtoets maken zonder verdere hulp heeft dan geen zin. Een cursist die pas na vele pogingen slaagt kan zelfs een risico vormen voor het medicatieproces. 

We vinden dan ook dat een cursist die 3x zakt, extra begeleiding binnen de organisatie nodig heeft. Om die reden geven we geen extra toetspogingen.  

Consequentie

In veel zorginstellingen zijn de cursussen van het IVM onderdeel van het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid op het gebied van medicatie. Niet-slagen kan in het uiterste geval dus ook betekenen: geen medicatie mogen delen. 

Vragen

Wellicht heb je vragen naar aanleiding van dit bericht. Neem dan contact op met je contactpersoon bij het IVM, bel naar 0888 800 400 of via Neem contact op.

Extra begeleiding

De volgende aanpak kun je hanteren om te voorkomen dat een medewerker drie keer zakt voor de eindtoets. En om een medewerker verder te begeleiden als hij/zij (verder: ‘zij’) alsnog na 3 pogingen is gezakt:

Communiceer aan medewerkers vooraf:
 
  • dat slagen voor de e-learning belangrijk is om de bekwaamheid op peil te houden. Dit ten aanzien van risicovolle handelingen bij medicatie delen;
  • dat zij maximaal 3 toetspogingen krijgen. En dat ze na 2 keer zakken coaching aanvragen bij een collega/leidinggevende.

Hoe deze coaching wordt ingericht verschilt per organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een maandelijkse inloopmiddag. Dát de coaching er komt is belangrijk, omdat een medewerker betrokken is bij risicovolle handelingen in het medicatieproces.

Achterhaal bij de coaching wat de reden is van zakken.
 

Is er sprake van dyslexie, faalangst, taalvaardigheid, concentratieproblemen, te snel tussendoor de toets willen maken, etc.? 

Maak vervolgens een plan met de medewerker om de derde keer wel te slagen:
 
  • adviseer de medewerker om de cursus nogmaals door te nemen. En de vragen in de cursus op te zoeken die zij fout had. Bespreek deze vragen;
  • zorg voor een bereikbare collega zodra de medewerker de eindtoets maakt. De medewerker kan dan overleggen in geval zij iets niet begrijpt tijdens de eindtoets.
Lukt een derde keer slagen niet na deze aanpak? 
 
  • Coach de medewerker verder in de praktijk:laat een bevoegde en bekwame medewerker meelopen als de gezakte cursist medicatie gaat delen. De cursist kan dan laten zien welke handelingen verricht moeten worden tijdens dit proces. En hoe die handelingen op de juiste manier moeten gebeuren. Je kunt zo nagaan of een medewerker –in de ogen van de organisatie – op een verantwoorde manier in staat is om medicatie te delen.

Certificaat en geldigheid

Ben je geslaagd voor de eindtoets? Gefeliciteerd! Je kunt nu zelf een eigen certificaat downloaden. Dit certificaat heeft geen geldigheidsdatum. 

Ben je in dienst van een zorginstelling? Dan bepaalt je werkgever hoe lang het certificaat geldig is. Ook bepaalt je werkgever welke scholing je nodig hebt om bevoegd en bekwaam te worden en te blijven. Dit ligt vast in het scholingsplan van de organisatie. Je kunt hier naar vragen bij je leidinggevende.

Werk je zelfstandig, dus niet in dienst van een zorginstelling? Dan bepaal je zelf hoe lang het certificaat geldig is. Dat betekent dat je zelf bepaalt of je bevoegd en bekwaam bent om medicatie te delen. En welke scholing je nodig hebt om bevoegd en bekwaam te blijven. 

Contact

Laatst gewijzigd op 26 januari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.