Nieuws

Onder het thema ‘Toegang tot effectieve geneesmiddelen tegen aanvaardbare kosten’ is in de Kamerbrief een paragraaf opgenomen over biosimilars. Daarin wordt gesteld dat, veelal wegens kennisgebrek van biosimilars, de acceptatie bij voorschrijvers laag was terwijl ze even werkzaam en veilig zijn als het origineel waarvan ze zijn afgeleid, maar in de regel veel lager geprijsd. De minister vindt het belangrijk om de kennis van zorgverleners over biosimilars te vergroten. Daarom heeft ze een subsidie verleend aan Initiatiefgroep Biosimilars Nederland en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik voor het Biosimilars op Maat-programma (BOM-programma). De resultaten laten zien dat het BOM-programma heeft bijgedragen aan een betere uitvoering van doelmatig voorschrijfbeleid, acceptatie voor biosimilars en betaalbaarheid van de zorg. 

Het BOM-programma is in april 2018 gestart en richtte zich op het verspreiden van de benodigde basiskennis en het delen van best-practice ervaringen met zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars. 

In het kader van het BOM-programma is ook onderzoek gedaan naar de kostenbesparingen door het op de markt komen van biosimilars. Hierbij is specifiek gekeken naar vijf biosimilars (adalimumab, etanercept, infliximab, rituximab en trastuzumab). De komst van deze vijf biosimilars op de Nederlandse markt heeft ervoor gezorgd dat er aan uitgaven aan deze vijf geneesmiddelen meer dan 50% wordt bespaard, wat neerkomt op  ruim 300 miljoen euro op jaarbasis (in 2019). Terwijl er een kwart meer patiënten hiermee is behandeld.

Kamerbrief Minister van Ark
Via onderstaande button leest u de Kamerbrief die Minister van Ark op 12 februari 2021 naar de Kamer stuurde. In bijlage IV bij deze Kamerbrief is een samenvatting van de bereikte resultaten van het programma BOM opgenomen.

Contact

Downloads

Kamerbrief over voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021
Download
kamerbrief-over-voortgangsbri....pdf
Bijlage IV: Verslag Biosimilars op maat programma
Download
verslag-biosimilars-op-maat-p....pdf

Laatst gewijzigd op 18 maart 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.