Nieuws

In het kort

Uit een behoeftepeiling onder eerstelijns zorgverleners blijkt dat zij behoefte hebben aan kennis en informatie over (biosimilar)insulines. Ook aandacht voor samenwerking met andere zorgverleners bij het omzetten van of naar een biosimilar insuline is gewenst. Het IVM ontwikkelt hiervoor een toolbox

Uit een behoeftepeiling van het IVM blijkt dat eerstelijns zorgverleners behoefte hebben aan kennis en informatie over (biosimilar) insulines. Ook aandacht voor samenwerking met andere zorgverleners bij het omzetten van of naar een biosimilar insuline blijkt gewenst. Het IVM ontwikkelt een toolbox met materialen die aansluiten op deze behoeften. De toolbox komt in februari 2021 beschikbaar.

Methode

IVM voert samen met IBN en DiHAG een project uit om het doelmatig gebruik van insulines in de eerste lijn te bevorderen. Daarvoor inventariseerde het IVM bij eerstelijns zorgverleners de behoefte aan materialen rondom het doelmatig gebruik van (biosimilar) insulines. De behoeftepeiling is uitgezet als online vragenlijst onder huisartsen, apothekers, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen.

De vragenlijst bestond uit twee delen. Eerst werd uitgevraagd welke onderwerpen inhoudelijk belangrijk zijn op het gebied van (biosimilar) insulines en vervolgens welke materialen kunnen bijdragen aan doelmatig insulinegebruik. Hiervan waren voorbeelden opgenomen in de online vragenlijst. Deze voorbeelden volgden uit gesprekken met eerstelijns zorgverleners en relevante stakeholders.

Resultaten

De behoeftepeiling is beantwoord door 229 respondenten, waarvan 65,1% (149 respondenten) de vragenlijst compleet hebben ingevuld. De behoeftepeiling was voornamelijk ingevuld door praktijkondersteuners (39,3%) en praktijkverpleegkundigen (28,8%). Ongeveer 11% was apotheker en ongeveer 10% was huisarts of kaderhuisarts diabetes.

Inhoud

In tabel 1 zijn de onderwerpen die door meer dan 80% werd aangemerkt als 'belangrijk' weergegeven. Andere onderwerpen die werden aangemerkt als belangrijk (score > 70%) waren kennis over pensystemen, begeleiden van patiënten bij omzetting en inzicht in prijsverschillen van insulines.

Tabel 1. Onderwerpen door > 80% van de respondenten aangevinkt als belangrijk.

Onderwerpen

Aandachtspunten bij omzetting van/naar biosimilars

Kennis over verschillende soorten insulines

Plaats nieuwere insulines

Algemene kennis over biosimilars

Materialen

In de praktijk blijkt het meest behoefte te zijn aan een overzichtskaart van alle beschikbare insulines. Andere materialen die hoog scoorden op het gebied van kennis (gemiddelde score > 7,5) zijn onder andere een e-learning over biosimilar insulines en informatieteksten over (biosimilar) insulines. Wat betreft communicatie zou een eenvoudige, duidelijke patiëntenfolder, die ook beschikbaar is in andere talen, helpen. Wat betreft samenwerking tussen zorgverleners valt ook nog winst te behalen: er is behoefte aan een FTO-module met daarin aandacht voor afstemming van taken en verantwoordelijkheden bij het omzetten van of naar biosimilar insuline.

Betekenis voor de praktijk

Uit de online vragenlijst blijkt dat er bij eerstelijns zorgverleners behoefte is aan kennis en informatie over (biosimilar) insulines en omzetten. De toolbox die het IVM ontwikkelt zal in februari 2021 beschikbaar komen. Met de veranderingen in het preferentiebeleid vanaf 2021 is rekening gehouden. Meer weten? Hou de projectpagina Doelmatig insulinegebruik 1e lijn in de gaten.

Contact

Laatst gewijzigd op 25 januari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.