Nieuws

Uitrol toolbox Doelmatig insulinegebruik

In 2020 ontwikkelde het IVM, in samenwerking met DIHAG en IBN, de toolbox Doelmatig insulinegebruik. In 2021 biedt het IVM begeleiding aan bij een FTO over dit onderwerp om het bij eerstelijns zorgverleners onder de aandacht te brengen. FTO-groepen reageerden in grote getalen na de oproep voor een gratis FTO-begeleiding. Inmiddels hebben IVM-adviseurs al 15 groepen begeleid. Hieraan namen zowel huisartsen, apothekers als praktijkondersteuners en -verpleegkundigen deel. In de komende maanden volgt de begeleiding van de overige groepen en zal het IVM ook bij vijf regionale zorggroepen een bijeenkomst verzorgen.

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) geeft de voorkeur aan NPH-insuline bij patiënten met diabetes mellitus type 2 die starten met insuline. Cijfers die de groepen aanleveren laten echter zien dat insuline glargine bij vrijwel alle huisartsenpraktijken de meest voorgeschreven insuline is bij deze patiëntengroep. Verklaringen voor deze cijfers zijn wisselend. Zorgverleners geven aan dat NPH-insuline (op termijn) ontoereikend is, waardoor ze patiënten omzetten naar insuline glargine. Ook geven ze aan dat voorschrijvers in de tweede lijn vaak starten met een andere insuline dan NPH-insuline. Huisartsenpraktijken schrijven vervolgens herhaalrecepten voor deze insulines. Anderen vermoeden dat de marketing van de fabrikanten van langwerkende insulines toch krachtiger is geweest dan ze hadden verwacht. Vooral praktijkondersteuners, praktijk- en diabetesverpleegkundigen lijken meer beïnvloedbaar met het aanbod van gesponsorde nascholingsprogramma’s. Het FTO maakt de zorgverleners alert op het eigen voorschrijfbeleid.

Kennis biosimilar insulines

Het FTO start met een kennistoets over (biosimilar) insulines. Zorgverleners geven in de evaluatie aan dat het FTO hun kennis over biosimilar insulines heeft vergroot. Het FTO neemt twijfels over gelijkwaardigheid in effectiviteit en/of veiligheid weg. Met de achterliggende kennis begrijpen zorgverleners nu ook beter waarom ze patiënten, gedwongen door het preferentiebeleid, moeten omzetten naar een biosimilar insuline.

Preferentiebeleid 2021

Veel zorgverzekeraars hanteren in 2021 nieuw preferentiebeleid voor diverse insulines. Dit beleid is per zorgverzekeraar anders. De adviseurs nemen de zorgverleners tijdens het FTO met behulp van  een overzicht van de V&VN Diabeteszorg mee in dit verhaal. Vooral huisartsen reageren negatief op dit beleid. Apothekers wijzen huisartsen, praktijkondersteuners en - verpleegkundigen op de noodzaak tot omzetten in verband met de negatieve financiële consequenties: voor de patiënt, wanneer hij de insuline zelf moet betalen, en voor de apotheker wanneer hij de targets voor de preferentiegraad niet haalt.

Samenwerking bij omzetten naar biosimilar insulines

Onderdeel van het FTO is het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak voor het omzetproces. De FTO-groepen ervaren het als zeer prettig om hier tijdens het FTO praktisch mee aan de slag te gaan. Na afloop hebben de groepen een concreet plan met taakverdeling en tijdslijn.

Patiëntenfolder Dezelfde insuline, lagere kosten

Het informeren van de patiënten over het omzetten naar een biosimilar insuline is een cruciaal onderdeel van het omzetproces. Het IVM heeft hiervoor de patiëntenfolder Dezelfde insuline, lagere kosten ontwikkeld. Inmiddels zijn er al meer dan 1.000 folders besteld. Hieruit maakt het IVM op dat FTO-groepen daadwerkelijk op een zorgvuldige manier hun patiënten aan het omzetten zijn naar een biosimilar insuline.

Zorggroepen

Het IVM heeft al 15 FTO-groepen begeleid. In de komende maanden begeleiden de adviseurs nog ruim vijf groepen. Daarnaast verwacht het IVM in de komende periode ook vijf regionale huisartsenorganisaties te begeleiden bij een bijeenkomst over doelmatig gebruik van (biosimilar) insulines.

Contact

Laatst gewijzigd op 29 april 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.