Informatiepagina

In het kort

Er is steeds meer aandacht voor biosimilars. Toch bestaan er ook nog veel vragen. Wij ondersteunen ziekenhuizen en umc's bij vraagstukken rond beleid en implementatie van biosimilars.

Er komen steeds meer biosimilars op de markt. Hierdoor nemen ook de mogelijkheden toe voor doelmatig voorschrijven en doelmatige inkoop. Door de komst van biosimilars ontstaat voor artsen immers meer keuze van geneesmiddelen met behoud van de kwaliteit van de zorg. Zowel op lokaal als op landelijk niveau is er steeds meer aandacht voor de mogelijkheden die biosimilars bieden. Voorschrijvers en patiënten hebben echter nog veel vragen en de mate van acceptatie door betrokkenen is verschillend.

Programma ‘implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen’ (BOM)

De Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN) en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hebben met subsidie van VWS het programma ‘Implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen’ (BOM) ontwikkeld. Het programma BOM is ontwikkeld om ziekenhuizen en umc’s te ondersteunen bij lokale vraagstukken rond beleid en implementatie van biosimilars. Denk hierbij aan het creëren van meer draagvlak bij voorschrijvers, communicatie richting de patiënt en aspecten rond keuzes bij inkoop.

Binnen het programma BOM is aandacht voor:
  • de verschillende aspecten van biosimilars
  • hoe biosimilars de marktwerking bij de inkoop van geneesmiddelen kunnen stimuleren
  • de toepassing in de praktijk en eventuele belemmeringen die ziekenhuizen ervaren

Ziekenhuizen en umc's kunnen de materialen inzetten en gebruiken in de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan e-learningmodules, factsheets en animatiefilms voor verschillende doelgroepen. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale behoeften, bieden we daarnaast de mogelijkheid tot maatwerk. Denk hierbij aan informatie- en discussiebijeenkomsten voor specifieke doelgroepen.

Contact