Informatiepagina

In het kort

Van 2018 - 2021 hebben het IVM en IBN ziekenhuizen en umc’s ondersteund bij tal van vraagstukken rond biologische geneesmiddelen en biosimilars. Dit is gedaan door het aanbieden van diverse materialen, trainingen, informatie- en discussiebijeenkomsten. Diverse materialen zijn nog beschikbaar.

Er komen steeds meer biosimilars op de markt. Hierdoor nemen ook de mogelijkheden toe voor doelmatig voorschrijven en doelmatige inkoop. Door de komst van biosimilars ontstaat voor artsen immers meer keuze van geneesmiddelen met behoud van de kwaliteit van de zorg. Zowel op lokaal als op landelijk niveau is er steeds meer aandacht voor de mogelijkheden die biosimilars bieden. Voorschrijvers, zorgverleners en patiënten hebben echter nog veel vragen en de mate van acceptatie door betrokkenen is verschillend.

Programma ‘implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen’ (BOM)

De Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN) en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hebben van 2018 - 2021 met subsidie van het ministerie van VWS het programma ‘Implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen’ (BOM) ontwikkeld. Het programma BOM was ontwikkeld om ziekenhuizen en umc’s te ondersteunen bij lokale vraagstukken rond beleid en implementatie van biosimilars. Denk hierbij aan het creëren van meer draagvlak bij voorschrijvers, communicatie richting de patiënt en aspecten rond keuzes bij inkoop.

 

Binnen het programma BOM was aandacht voor:

  • de verschillende aspecten van biosimilars
  • hoe biosimilars de marktwerking bij de inkoop van geneesmiddelen kunnen stimuleren
  • de toepassing in de praktijk en eventuele belemmeringen die ziekenhuizen ervaren

 

Voor de verschillende doelgroepen (artsen, apothekers, verpleegkundigen en apothekersassistenten) maar ook voor  patiënten binnen ziekenhuizen en umc’s zijn diverse materialen ontwikkeld. Denk hierbij aan e-learningmodules, factsheets en animatiefilms. De materialen zijn nog steeds (gratis) beschikbaar.  Zie onze website voor een overzicht van de beschikbare materialen vanuit het BOM-programma.

Contact

Laatst gewijzigd op 19 juni 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.