Informatiepagina

In het kort

Opiaten zoals oxycodon en fentanyl zijn effectieve pijnstillers. Maar onverantwoord gebruik brengt grote risico's met zich mee. Het IVM werkt sinds 2019 samen met zorgverleners en patiënten aan een gepast gebruik van opioïden.

Wat is het probleem?

Tussen 2010 en 2017 is het gebruik van opioïden zoals oxycodon en fentanyl met 55 procent gestegen. Het gebruik van oxycodon is in die periode verviervoudigd. Met zorgvuldige begeleiding en monitoring zijn opioïden goede en veilige middelen. Het onverantwoord gebruiken van opioïden brengt echter risico’s met zich mee, zoals gewenning, overdosering en verslaving. In de Verenigde Staten en Canada heeft ongepast gebruik van opioïden tot grote maatschappelijke problemen geleid.

Wat gebeurt er in het project?

Opioïden (ook wel opiaten) zoals oxycodon en fentanyl zijn effectieve pijnstillers. Maar wie ze op de verkeerde manier gebruikt loopt grote risico’s. Daarom zet de taakgroep Gepast gebruik van opioïden zich in voor een verantwoord gebruik van opioïden. Opioïden blijven beschikbaar voor patiënten die ze echt nodig hebben. Artsen, apothekers en patiënten houden samen in de gaten dat dit op een goede manier gebeurt. Artsen en apothekers helpen patiënten om te stoppen met opioïden, wanneer dat kan.

  • We willen zorgverleners helpen hun patiënten beter te begeleiden. Daarom maken we werkmaterialen en e-learnings voor artsen en apothekers. Doktersassistenten en apothekersassistenten spelen een belangrijke rol in de voorlichting aan patiënten. Ook voor hen maken we nascholingsmaterialen.
  • We willen patiënten aan de juiste informatie helpen. Daarom maken we informatiemateriaal voor patiënten of verwijzen we naar goede en betrouwbare bronnen. We zullen ook aandacht besteden aan andere manieren van pijnbehandeling.
  • We willen wetenschappelijke kennis verspreiden. Daarom vatten we de laatste literatuur voor je samen en werken we samen met onderzoekers op het gebied van opioïdengebruik en –verslaving.
  • We willen zicht hebben op het gebruik van opioïden en de gevolgen van onverantwoord gebruik. Daarom meten we het opioïdgebruik in Nederland en houden we in de gaten hoe dit gebruik zich ontwikkelt.

Wat gaat het project opleveren?

Om onverantwoord gebruik van opioïden in Nederland terug te dringen heeft het Ministerie van VWS de Taakgroep Gepast gebruik van opioïden opgericht. Op de website opiaten.nl vind je de materialen die de taakgroep heeft ontwikkeld voor zorgverleners en patiënten, en aanbevolen materialen van de leden van de taakgroep en van andere organisaties. Daarnaast lees je meer over het gebruik van opioïden in Nederland.

Wie zijn bij het project betrokken?

De Taakgroep Gepast gebruik van opioïden bestaat uit vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke verenigingen van anesthesiologen (NVA) en van verslavingsartsen (VVGN), de KNMP (openbaar apothekers), de NVZA (ziekenhuisapothekers), en de Patiëntenfederatie Nederland. De projectleiding is in handen van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De taakgroep wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Contact

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.