Audit-instrument

Omschrijving:

De Thermometer medicatieproces is een audit-instrument. Een apotheker van het IVM brengt in kaart of in een zorginstelling veilig en volgens de wet- en regelgeving met medicatie wordt gewerkt.

Type: Thermometer medicatieproces
Voor wie: Beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen
In de sector(en): GGZ/RIBW, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg
Kosten: € 2.125,00 exclusief 21% BTW

Inhoud

Hoe kan ik het medicatieproces in mijn zorginstelling structureel verbeteren en hoe breng ik het medicatieproces op de afdeling in kaart? Hoe weet ik of de leverend apotheek, de arts en de verzorging werken conform de geldende wet- en regelgeving? Worden de vastgestelde afspraken en protocollen toegepast? Hoe laat ik aan derden zien dat het medicatieproces goed geregeld is in mijn zorginstelling? Het auditinstrument IVM Thermometer geeft op deze vragen een antwoord. Verschillende onderdelen van het medicatieproces worden door een apotheker van het IVM doorgemeten, zoals de medicatieoverdracht en het uitzetten, aanreiken, toedienen en malen van geneesmiddelen. Maar ook het gebruik en de opslag worden getoetst, en of het medicatieproces in de zorginstelling aan de actuele wet- en regelgeving voldoet. De gebruikte onderzoeksmethode is primair observatie. Daarnaast worden aan de verzorgenden, artsen en verpleegkundigen vragen gesteld over het medicatieproces en wordt gevraagd een aantal zaken te laten zien, zoals een toedienlijst en de opslagplaats van de geneesmiddelen. In een uitgebreide rapportage staat hoe de zorginstelling er voor staat en wat er verbeterd moet worden. In het algemeen, en ook per onderdeel van het medicatieproces.

Resultaat

Met de IVM Thermometer ziet de zorginstelling in één oogopslag wat de kwaliteit is van het medicatieproces, wat de knelpunten zijn en welke onderdelen aandacht verdienen. Het medicatieproces voldoet na het doorvoeren van de verbeterpunten weer aan de wet- en regelgeving en past bij de eigen dagelijkse praktijk. Zorgverleners leren medicatiefouten herkennen en voorkomen. Kortom, de medicatieveiligheid wordt met de IVM Thermometer structureel verbeterd. Dat is goed voor de zorginstelling, een goed signaal naar de cliëntenraad en andere instellingen, maar vooral goed voor de cliënt.

Bijzonderheden

Hieronder vindt u als PDF een voorbeeld van de rapportage die u ontvangt naar aanleiding van dit auditinstrument.