Medicatie en suicide

Omschrijving:

FTO-module en presentatie voor een FTO over geneesmiddelen en suïcide

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen, praktijkondersteuners
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_medicatie_en_suicide_20180222_s.pdf

FTO-module over geneesmiddelen en suïcide, met aandacht voor de rol van geneesmiddelen bij suïcide en de rol van de huisarts, praktijkondersteuner en apotheker bij het herkennen en monitoren van suïcidaal gedrag

mod_medicatie_en_suicide_20180221.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Geneesmiddelen en suïcide