Overdracht van medicatiegegevens

Omschrijving:

FTO-modules, werkboek, presentaties en bijlage voor een FTO of multidisciplinair overleg over het uitwisselen van medicatiegegevens (via het LSP), reden van voorschrijven en verminderde nierfunctie

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis bestelbaar

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_uitwisseling_reden_van_voorschrijven_en_nierfunctie_20151205_s2.pdf

FTO-module over uitwisseling van reden van voorschrijven en verminderde nierfunctiewaarden, gebaseerd op de eisen in de Geneesmiddelenwet.

mod_uitwisseling_reden_van_voorschrijven_en_nierfunctie_20151103 herziening.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Uitwisseling van reden van voorschrijven en nierfunctie

mod_medicatieoverdracht_gebruik_lsp_20170115_s.pdf

FTO-module over gebruik van het LSP bij medicatieoverdracht, met aandacht voor ervaringen van deelnemers en aandachtspunten bij het beschikbaar stellen en raadplegen van gegevens via het LSP

mod_medicatieoverdracht_gebruik_lsp_20170111.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Medicatieoverdracht: gebruik LSP

mod_zvv_overdr_medicatiegeg_keten_20101108_s.pdf

Zorg voor Veilig-module Overdracht van medicatiegegevens in de keten, gericht op de voorbereiding en uitwerking van een aanpak voor het verbeteren van de overdracht van medicatiegegevens in de keten van zorgaanbieders in de samenwerkende en georganiseerde eerste lijn

mod_zvv_overdr_medicatiegeg_keten_bijl_3_invulsch_activiteitenpl.doc

Bijlage met een invulschema voor een activiteitenplan, behorende bij de Zorg voor Veilig-module Overdracht van medicatiegegevens in de keten