Nieuws

In het kort

In deze Thermometer medicatieproces staat de volgende vraag centraal 'Levert apotheek Brocacef Ziekenhuisfarmacie (BZF) de farmaceutische zorg zoals met Stichting Dichterbij is afgesproken en voert de zorgorganisatie deze op de juiste manier uit?' Een audit aangeboden door Intrakoop i.s.m. het IVM.

‘Het is belangrijk voor ons om periodiek te controleren of ons geneesmiddelenbeleid op orde is’, zegt Danny de Groot, manager van Stichting Dichterbij. ‘Natuurlijk verricht de apotheek waarmee wij samenwerken, BZF, zelf ook een audit. Maar daarnaast heeft het zeker zin om ook gebruik te maken van de audit die Intrakoop in samenwerking met het IVM aanbiedt. Natuurlijk zijn er veel overeenkomsten tussen beide audits, maar die van het IVM kent een bredere grondslag en levert ook andere bevindingen op waar we actie op kunnen ondernemen.’

Het hele medicatieproces

Apotheker Alexandra Mulder van BZF bevestigt dit. ‘In beide audits wordt gekeken naar bestelling, opslag, toediening en controle op retour. Maar het IVM kijkt breder naar het hele medicatieproces, vanaf het moment dat de cliënt zorg krijgt en daar komen toch weer andere, waardevolle, aandachtspunten uit.’ Het IVM kijkt inderdaad niet alleen naar het functioneren van de apotheek, bevestigt Monique van den Broek, de apotheker die de audit deed bij Stichting Dichterbij. ‘We kijken echt mee met de zorgmedewerkers, naar hoe zij in het medisch proces handelen’, vertelt zij. ‘We toetsen het medicatieproces op 120 punten, op werkwijzen en procedures, met als leidraad de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. We nemen ook interviews af en met al deze onderdelen bij elkaar maken we feitelijk een ‘foto’ van de organisatie. Op basis daarvan komen we tot een advies aan de organisatie, met mogelijke aandachtspunten die ze met de apotheek kunnen bespreken.’

Verbeterpunten

Het leverde interessante verbeterpunten op voor zowel Stichting Dichterbij als de apotheek. Zo maakte de IVM-audit duidelijk dat bij het openmaken van de medicatieverpakking niet altijd de datum van openen wordt genoteerd. Ook komt het voor dat de zorgmedewerker handmatig informatie toevoegt aan de toedieningslijst voor de cliënt. ‘Dat is foutgevoelig, en het is de verantwoordelijkheid van de apotheek dus het is zaak dat dit niet gebeurt’, zegt Mulder.

Andere punten waren bijvoorbeeld dat de opslag van de voorraad geneesmiddelen voor de cliënt niet altijd op orde is. Ook de periodieke controle op vervaldata is een punt van aandacht. Net als het feit dat het recept van de huisarts niet altijd terechtkomt bij de apotheek van Brocacef Ziekenhuisfarmacie.

‘Op de gemiste recepten na, zijn het misschien op zich geen grote dingen’, zegt De Groot. ‘Maar wel stuk voor stuk verbeterpunten die de kwaliteit van ons geneesmiddelenbeleid verder verhogen en dus de zorg veiliger maken voor de patiënt. Het is ook zaak daar periodiek op te auditen. Het vraagt blijvende aandacht, ook omdat ons personeelsbestand verandert.’ Mulder is het hiermee eens. ‘Hoe goed het medicatieproces ook geborgd is, er komen toch altijd weer verbeterpunten uit voor de apotheek, de medewerkers of organisatiebreed’, zegt ze.

Waardering

Onder de streep was het eindoordeel van het IVM overigens zeker positief. ‘De laagste beoordeling op de Thermometer die het IVM hanteert voor de 120 punten waarop ze oordeelt was 67 procent’, vertelt De Groot. ‘Voor het voorschrijven was die zelfs 86 procent.’ Van den Broek: ‘We merkten ook dat de zorgmedewerkers het heel waardevol vonden. Ze zijn zelf altijd bezig met verbeterpunten en zien de audit daarbij als ijkpunt en een zinvolle aanvulling. Ze zijn blij met de tips en adviezen die de Thermometer heeft opgeleverd.’

Neem contact op

Wil je meer weten over de audit of hoe we je op een andere manier kunnen ondersteunen bij je medicatieproces? Neem contact op met Els Dik, apotheker en senior adviseur IVM (e.dik@ivm.nl).

Contact

Laatst gewijzigd op 31 maart 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.