Nieuws

In het kort

In nummer 9-2023 van het Pharmaceutisch Weekblad verscheen het artikel 'Goede begeleiding patiënt noodzakelijk bij gedwongen wisselen medicijn'. Een bijdrage van Rob Essink (senior adviseur en apotheker MPH bij het IVM) en Wafae el Allouchi (masterstudent Farmacie aan de Universiteit Leiden).

Patiënten worden regelmatig gedwongen te wisselen van hun vertrouwde geneesmiddel naar een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. Substitutie raakt patiënten op verschillende manieren; ze ervaren onder andere (meer) bijwerkingen of een afname van de werking van het geneesmiddel. Goede begeleiding van de patiënt is daarom essentieel.

Een aantal organisaties – Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – publiceerde in november 2022 de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen [1]. In deze leidraad worden medicijnen verdeeld in drie categorieën:

  • rood: medicijnen niet wisselen bij gemelde indicaties, tenzij het medicijn/merk (tijdelijk) door tekorten niet verkrijgbaar is in Nederland;
  • oranje: medicijnen alleen wisselen als er aan de voorwaarden uit de leidraad is voldaan;
  • groen: wisselen van medicijnen is mogelijk, wanneer aan de voorwaarden is voldaan, tenzij individueel patiëntgebonden factoren een wisseling niet of slecht mogelijk maken.
Ook klachten over categorie ‘groen’ van Leidraad Verantwoord Wisselen


Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) onderzocht wat patiënten melden in het Meldpunt Medicijnen over hun ervaringen na een gedwongen substitutie [2]. In het onderzoek zijn de meldingen uit de periode 01/01/2021-31/12/2022 bekeken. In totaal gingen 317 patiëntmeldingen (=17,5% van alle meldingen) over gedwongen substitutie. In figuur 1 zijn de oorzaken van de substitutie weergegeven. Het substitueren van medicijnen raakt de patiënt op verschillende manieren, zoals te zien is in het overzicht van de gemelde gevolgen (tabel 1).

Figuur 1. Oorzaken van de gedwongen substitutie uit de patiëntervaringen Meldpunt Medicijnen (n=317).
 

Tabel 1. Gevolgen van gedwongen substitutie; patiëntervaringen Meldpunt Medicijnen (n=317).
 
Lees het complete artikel via onderstaande button.

Het artikel 'Goede begeleiding patiënt noodzakelijk bij gedwongen wisselen medicijn' is verschenen in de laatste editie van het Pharmaceutisch Weekblad (03.03.2023 158 I 9).

Literatuur

  1. Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen, zie https://www.knmp.nl/media/1301
  2. IVM Meldpunt Medicijnen, zie https://www.meldpuntmedicijnen.nl/

Contact

Downloads

Goede begeleiding patiënt noodzakelijk bij gedwongen wisselen medicijn
Download
Dit artikel van Wafae El Allouchi en Rob Essink is verschenen in nummer 9 van het Pharmaceutisch Weekblad.

Laatst gewijzigd op 1 juni 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.