Nieuws

In het kort

Liesbeth Kooij, manager bij Nieuw Unicum, ontvangt taart van Sjoukje van Beek, IVM, omdat zij de 75ste IVM zorgorganisatie zijn die een Thermometer intramurale zorginstelling hebben laten uitvoeren.

Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van het leveren van veilige zorg aan cliënten. Maar hoe meet je veiligheid? Met de Thermometer intramurale zorginstelling brengt een apotheker van het IVM in kaart hoe veilig het medicatieproces op de afdeling of woning van een zorginstelling is. Nieuw Unicum in Zandvoort was onlangs de 75ste zorgorganisatie waar het IVM deze thermometer uitvoerde.

Feestelijke audit

Omdat Nieuw Unicum de 75ste zorgorganisatie was waar het IVM een thermometer uitvoerde, gingen Rob Essink, apotheker en adviseur Sjoukje van Beek van het IVM met taart en een cadeaubon voor e-learnings ‘Medicatieveiligheid en de medicijnrol’ naar Zandvoort. Manager bij Nieuw Unicum Liesbeth Kooij nam verrast de taart en de cadeaubon in ontvangst. Deze audit werd uitgevoerd in samenwerking met Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en partner van het IVM. Het IVM heeft inmiddels al meer dan 185 audits medicatieveiligheid bij zorgorganisaties uitgevoerd.

Met de Thermometer intramurale zorginstelling bracht een apotheker van het IVM in kaart hoe veilig het medicatieproces op de afdelingen bij Nieuw Unicum was.

Verschillende onderdelen van het medicatieproces werden door Rob Essink bij Nieuw Unicum doorgemeten. Zoals de medicatieoverdracht en het uitzetten, aanreiken, toedienen en malen van geneesmiddelen. Maar ook het gebruik en de opslag werden getoetst, en of het medicatieproces in de zorginstelling aan de actuele wet- en regelgeving voldeed. Daarnaast werden verzorgenden, artsen en verpleegkundigen van Nieuw Unicum geïnterviewd over het medicatieproces en werd gevraagd een aantal zaken te laten zien, zoals een toedienlijst en de opslagplaats van de geneesmiddelen. Na de audit ontving Nieuw Unicum een uitgebreide rapportage over hoe de zorgorganisatie er voor staat en wat er verbeterd moet worden. In het algemeen, en ook per onderdeel van het medicatieproces.

Nulmeting

De IVM-thermometer wordt uitgevoerd als een zorgorganisatie wil weten hoe zij het medicatieproces structureel kan verbeteren. Een apotheker van het IVM onderzoekt dan of de leverend apotheek, de arts en de verzorging werken conform de geldende wet- en regelgeving. Ook wordt beoordeeld of de vastgestelde afspraken en protocollen worden toegepast. Met het auditinstrument Thermometer medicatieproces laat een zorgorganisatie aan derden zien dat het medicatieproces goed geregeld is. Nieuw Unicum liet deze audit uitvoeren in samenspraak met Intrakoop om mogelijke verbeterpunten in de samenwerking tussen apotheek en instelling in kaart te brengen. De inkoopcoöperatie begeleidt de heronderhandeling met de apotheek.

Resultaat

In een uitgebreide rapportage staat hoe de zorginstelling er voor staat en wat er verbeterd moet of kan worden. Met de IVM Thermometer ziet de zorginstelling in één oogopslag wat de kwaliteit is van het medicatieproces, wat de knelpunten zijn en welke onderdelen aandacht verdienen. Het medicatieproces voldoet na het doorvoeren van de verbeterpunten weer aan de wet- en regelgeving en past bij de eigen dagelijkse praktijk. Zorgverleners leren medicatiefouten herkennen en voorkomen. Kortom, de medicatieveiligheid wordt met de IVM-thermometer structureel verbeterd. Dat is goed voor de zorgorganisatie, een goed signaal naar de cliëntenraad en andere instellingen, maar vooral goed voor de cliënt.

Om de 1,5 à 2 jaar

Medicatieveiligheid is een thema dat leeft in de zorg. Intrakoop adviseert haar leden elke 1,5 à 2 jaar een audit medicatieveiligheid te laten uitvoeren. Deelnemers aan de IVM-thermometer hebben beter inzicht in hoe zij het medicatieproces structureel kunnen verbeteren. Een apotheker van het IVM onderzoekt tevens of de leverend apotheek, de arts en de verzorging werken conform de geldende wet- en regelgeving.

Over Nieuw Unicum

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg en behandeling aan volwassenen met een fysieke en vaak ook cognitieve beperking. Er wonen 250 mensen van wie 125 met progressieve MS. Ook biedt Nieuw Unicum een aantal diensten voor mensen met MS die (nog) thuis wonen, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de MS-expertise. Bij Nieuw Unicum kijkt men, waar het gaat om de behandeling van de gevolgen van MS, naar alle facetten van het leven van de MS-patiënt en diens omgeving.

Contact

Laatst gewijzigd op 8 juli 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.