Nieuws

In het kort

Met het jaarverslag in beeld deelt IVM de hoogtepunten van 2018, een jaar van vernieuwing.

In 2018 heeft het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een groot aantal projecten kunnen realiseren. Met ons jaarverslag in beeld delen we de hoogtepunten van 2018.

Het afgelopen jaar was een jaar van vernieuwing. In 2018 ontving de website 145.000 unieke bezoekers, een stijging van 20%. En naar verwachting zal dit aantal in 2019 opnieuw groeien. Rijveiligmetmedicijnen.nl ontving 66% meer bezoekers dan in 2017 en er werden 58 scholingen voor zorgverleners verzorgd. Onze nieuwbrieven hebben inmiddels al 15000 abonnees.

FTO

Het IVM heeft inmiddels FTO materiaal over bijna 100 onderwerpen, die in 2018 maar liefst 11.000 keer werden gedownload.  O.a. de modules DOACs  en urine-incontinentie werden afgelopen jaar toegevoegd.

Samenwerking

IVM heeft ook in 2018 het voortouw genomen in uiteenlopende projecten. Met ZonMw werd de kwaliteitsstandaard medicatietrouw gestart, en een FTO-module en e-learning antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg werd ontwikkeld. In samenwerking met Verenso, LUMC, het Pijnplatform en Zonnehuisgroep Vlaardingen werd de multidisciplinaire richtlijn “Pijn in beeld ”ontwikkeld.

Beter medicatieproces

Het medicatieproces in de langdurige zorg werd beter en veiliger gemaakt met o.a. 45 audits op het medicatieproces en ondersteuning van 7 zorginstellingen in de zoektocht naar een leverende apotheek.

DITSMI

In het project DITSMI  werd het rationeel gebruik van psychofarmaca in de ggz in samenwerking met GGZnet uitgevoerd. En het project antipsychotica bij moeilijk verstaanbaar gedrag met ‘s Heeren Loo was zeer succesvol. Ook is IVM betrokken bij het innovatieve Europese project MEDGUIDE. Doel van dit project is het zelfstandig wonen van ouderen bevorderen

IVM-academie

De IVM-academie is het onafhankelijke instituut voor scholing over medicatie kennis en medicatie veiligheid.  In 2018 stonden 86.000 cursisten ingeschreven. Door de vernieuwing van de  leeromgeving voldoet deze aan de AVG en de cursussen zijn nog aantrekkelijker, korter en beter geworden.

Beter kiezen

In 2018 bood Medicijnbalans objectieve informatie over bijna 50 nieuwe geneesmiddelen. Medicijnbalans is gesubsidieerd door VWS en dient als tegenwicht voor marketing en reclame vanuit de farmaceutische industrie. Daarnaast bracht IVM 8 medicijnjournaals uit in samenwerking met de G5*. Elk medicijnjournaal bereikte circa 20% van huisartsen en apothekers.

*De G5 is het samenwerkingsverband tussen het Geneesmiddelenbulletin, het Zorginstituut Nederland (ZIN), het Bijwerkingencentrum Lareb, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Biosimilars

Samen met de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland is in maart 2019 het implementatieprogramma “Biosimilars op maat” in ziekenhuizen van start gegaan. En in samenwerking met het Zorginstituut is de "Horizonscan biosimilars en generieke middelen” uitgevoerd.

Verder zijn in het project academic detailing weer veel huisartsenpraktijken bezocht en heeft IVM een richtlijn implementatie diergeneesmiddelen ontwikkeld. Ook is de cannabisfolder vernieuwd. Voor 113 zelfmoordpreventie werd een e-learning en FTO-module gemaakt. En het IVM ging de strijd aan tegen nepnieuws over medicijnen met korte virale video’s. Ook waren we actief in de discussie rond de dalende vaccinatiegraad.

Taakgroep ongewenst opioïdengebruik

Het gebruik van opioïden, en oxycodon in het bijzonder, dreigt een maatschappelijk probleem te worden. IVM organiseerde op verzoek van minister Bruins van VWS een rondetafelconferentie. De conferentie leverde een schat aan informatie. De minister nam hierop tal van maatregelen om het ongewenst gebruik van opioïden te beteugelen. Het IVM is gevraagd de taakgroep te gaan voorzitten die de verschillende acties op dit terrein gaat coördineren.

BEM

Om de zorgverleners te helpen bij de beoordeling Eigen Beheer Medicatie ontwikkelde het IVM het hulpmiddel ‘Beoordeling eigen beheer van medicatie’ (BEM). Met de BEM realiseert de zorgverlener een individueel zorgplan voor het medicijngebruik van de cliënt op dat moment. In 2018 zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van de BEM voor de gehandicaptenzorg.

Het IVM heeft financieel ook een bijzonder sterk jaar achter de rug met een omzetstijging van 15% ten opzichte van 2017. Wij hopen de opgaande lijn ook in 2019 voort te zetten. De strategische koers voor de komende jaren is bepaald. We richten op ook op e-health, domotica, artificial intelligence, personalised medicine & zelfmanagement. En er komt meer focus op ziekenhuiszorg.

Contact

Laatst gewijzigd op 2 april 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.