Nieuws

In het kort

De handreiking bevat praktische adviezen voor voorschrijvers (huisartsen, internisten, anesthesiologen) over het begeleiden van hun patiënten bij het afbouwen van zware pijnstillers. U kunt de handreiking en voorbeeldschema's onderaan de pagina downloaden.

In opdracht van het ministerie van VWS voert het IVM het project Gepast gebruik van opioïden uit. Dat doet ze in samenspraak met een taakgroep waarin vertegenwoordigers van het NHG, de wetenschappelijke verenigingen van anesthesiologen (NVA) en van verslavingsartsen (VVGN), de KNMP, de NVZA (ziekenhuisapothekers) en de Patiëntenfederatie Nederland zitting hebben, aangevuld met experts uit bijvoorbeeld de psychiatrie.

Het project kent meerdere lijnen waarbij o.a. communicatie richting patiënten en afstemming met partijen op het gebied van wetenschap, beleid en regelgeving, aan de orde is. Daarnaast is er materiaal ontwikkeld voor zorgverleners, met name voorschrijvers en apothekers. In dat kader is de Handreiking Afbouw Opioïden gemaakt, voor zowel voorschrijvers in eerste en tweede lijn en apothekers. Doel daarvan is praktisch advies te geven over hoe aan de slag te gaan met een patiënt die het gebruik van opioïden wil afbouwen. Daarvoor kunnen verschillende aanleidingen zijn, bijvoorbeeld dat er geen indicatie meer is voor de opioïden of dat de patiënt last heeft van hevige bijwerkingen. De handreiking is gemaakt in samenwerking met deskundigen van het Radboudumc en het NISPA (Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction).

Praktische adviezen

Bij afbouw zijn verschillende zaken van belang. Welke onttrekkingsverschijnselen kunnen er ontstaan en hoe ga je hier mee om? In welk tempo verlaag je de dosering? Op welke manier begeleid je de patiënt? En wanneer moeten (welke) patiënten worden verwezen voor specialistische begeleiding? En om welke begeleiding gaat het dan precies? De adviezen die in de handreiking zijn opgenomen zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en ervaringen van artsen in binnen- en buitenland.

Feedback - gratis FTO - meer informatie

Graag horen we van zorgverleners of en hoe zij de adviezen gebruiken en wat de reacties zijn van hun patiënten. Wil je daarover iets melden? Stuur een mail naar opiaten@ivm.nl.

In het kader van afbouwen van opioïden zijn ook samenwerkingsafspraken tussen zorgverleners van belang. In een Overijsselse regio bijvoorbeeld geven huisartsen en verslavingsartsen gezamenlijk vorm aan scholing rond deze thematiek en in Nijmegen zijn regionale ketenafspraken gemaakt tussen eerste lijn, apotheek, ziekenhuizen, verslavingszorg en het Radboudumc. Via opiaten@ivm.nl  kun je een gratis, door een IVM-adviseur begeleid, FTO aanvragen.

Meer informatie over opioïden, ook voor patiënten, vind je op www.opiaten.nl

Contact

Downloads

Handreiking afbouw opioïden
Download
Voor zowel voorschrijvers in eerste en tweede lijn en apothekers

Laatst gewijzigd op 3 mei 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.