Informatiepagina

De organisatie IVM

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is hét instituut voor goed, veilig en doelmatig medicijngebruik. Wij kennen het veld. Wij zijn gespecialiseerd in het verspreiden van praktijkgerichte kennis en bewezen effectieve oplossingen die het veilig en rationeel gebruik van geneesmiddelen helpen vergroten. We doen dat vanuit een maatschappelijk perspectief, onafhankelijk, zonder commercieel of beroepsbelang. Onze missie is er dan ook op gericht dat iedereen toegang houdt tot kwalitatief, veilige, duurzame en betaalbare geneesmiddelen. Onze adviseurs beschikken over een relevante medische, farmaceutische of organisatieachtergrond.

De organisatie zet in op beheerste groei. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, gesecondeerd door twee managers en het hoofd financiën. Deze vier mensen vormen het MT.

Het IVM staat aan de vooravond van een nieuwe meerjarenstrategie.

Kijk voor meer informatie op onze website.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bewaakt de inhoudelijke koers van de organisatie aan de hand van de statuten, strategische visie en jaarplan en ziet toe op een verantwoord financieel beheer.

Daarnaast fungeert de RvT als klankbord voor het MT, in het bijzonder voor de bestuurder. Specifieke competenties die binnen de RvT aanwezig dienen te zijn, betreffen onder meer financiën, personeelsbeleid, strategie, verankering binnen politiek speelveld, verankering binnen universitaire wereld, verankering in de wereld van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.

Kerntaken van de Raad van Toezicht zijn:

 • advisering van de organisatie, waaronder klankbordfunctie voor de bestuurder
 • integraal toezicht op de algemene gang van zaken, de besturing, het beleid en een verantwoord financieel beheer van de organisatie
 • bewaking van de inhoudelijke koers aan de hand van de statuten en het strategisch beleidsplan
 • het vervullen van de werkgeversfunctie voor de bestuurder.

De vacature

Binnen de RvT ontstaat een vacature met een specifiek profiel financieel-economisch/bedrijfsvoering met een rol als sparringpartner voor het hoofd financiën. Het IVM kent een hybride financieringsstructuur, bestaande uit (instellings-) subsidies enerzijds, en zelfstandige inkomsten anderzijds, in een verhouding van ongeveer 50/50.

Naast een grondige kennis van de begrotings- en jaarrekeningsystematiek van een non-profit organisatie, verwachten wij van kandidaten dat zij beschikken over algemeen-bestuurlijke ervaring en affiniteit hebben met de doelen en ambities van het IVM.  Ervaring als toezichthouder is een pré maar geen vereiste. Belangrijker is dat de kandidaat ervaring heeft in het speelveld van bestuur en RvT.

Een relevant netwerk op zorginhoudelijk, beleidsmatig en politiek terrein strekt tot aanbeveling. De RvT opereert volgens de principes van de Zorgbrede Governancecode en komt gemiddeld 5 maal per jaar bijeen. Honorering vindt plaats op basis van de richtlijnen van de NVTZ.

Gezien de samenstelling van de huidige raad, stellen we het op prijs als ook vrouwen interesse tonen in deze vacature.


Een lid van de Raad van Toezicht beschikt over:

 • een open visie op gezondheidszorg
 • een open visie op de geneesmiddelenvoorziening
 • een open visie op samenwerking
 • een voor de organisatie relevant netwerk
 • politiek-strategisch inzicht
 • bestuurlijke ervaring
 • marketing-/ondernemerservaring is een pré

Procedure

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 16 mei tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Brekelmans, die tot medio juni 2024 deze functie vervult. Mevrouw Brekelmans is bereikbaar via het secretariaat van de Raad van Toezicht, Tatiana Rijff: 0888 800 417. Sollicitaties met curriculum vitae kunt u tot 12 april 2024 richten aan Peter Bosselaar voorzitter RvT bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik, per e-mail naar t.rijff@ivm.nl.

Laatst gewijzigd op 20 maart 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.