Informatiepagina

In het kort

In 2022 is het IVM verder gegroeid en geprofessionaliseerd. Binnen alle sectoren overtrof de omzet en het resultaat de verwachtingen. De Raad van Toezicht van het IVM koos voor een meer strategische betrokkenheid bij de koers van de organisatie. De herinrichting van de ondersteunende diensten in taakgebonden teams is succesvol geïmplementeerd. De strategische banden met een groeiend aantal organisaties zijn verder aangehaald.

 

De ambities van het IVM zijn groot: het hebben van een zo groot mogelijke impact op de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelgebruik in de dagelijkse praktijk. En dat doen we via de directe beïnvloeding van zorgprofessionals en waar mogelijk ook consumenten en patiënten. De middelen daarvoor zijn beperkt: vanuit de algemene gelden gaat er vooral financiering naar wet- en regelgeving en randvoorwaardelijke zaken en nauwelijks naar het direct en actief beïnvloeden van het gedrag. Toch telde het IVM ook in 2022 weer meer dan 100 projecten waarin we onze deskundigheid in implementatie konden vormgeven en dat zijn er weer meer dan in 2021. Die (beheerste) groei past bij het ambitieniveau van het IVM.

Om de impact van onze activiteiten te vergroten, werken we met zoveel mogelijk partijen samen. Zo hebben we formele samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld de KNMP, het NHG, Nivel en Intrakoop. Maar we werken binnen projecten ook samen met talloze beroepsorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, universiteiten, opleidingen, patiëntenverenigingen en andere kennisorganisaties. We vervullen een actieve rol binnen de G5 (CBG, Zorginstituut, Lareb, Ge-bu en IVM) en daar zijn vorig jaar Ephor en Kinderformularium bij aangesloten. Voor de nascholing van apothekers zijn we een actieve samenwerking aangegaan met PAO-Farmacie, het Charlotte Jacobs Instituut en de SIR, om als de vier neutrale scholingsaanbieders een stevigere vuist te kunnen maken.

Onze adviseurs kunnen alleen dan hun werk goed doen als de ondersteunende diensten op hoog niveau hun werk doen. Dat is ook nodig, gezien het feit dat we een complexe digitale leeromgeving hebben waar ver boven de 100.000 cursisten staan ingeschreven, we een geavanceerd CMR-systeem hebben waar we jaarlijks tegen de 20.000 medicatie-incidenten in verwerken, we een digitaal meldpunt hebben waar al bijna 38.000 patiëntenervaringen staan opgetekend en we een patiëntenpanel onderhouden met duizenden leden. Om de kwaliteit van de ondersteunende diensten nog verder te verhogen, zijn ze begin 2022 heringericht in taakgebonden teams.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 maart 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.