Informatiepagina

In het kort

Ook in 2021 heeft het IVM zich ingezet voor de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik in Nederland. Dat gebeurt op steeds meer manieren, en voor steeds meer doelgroepen. Van huisartsen en apothekers tot verpleegkundig specialisten en thuiszorgmedewerkers. Over thema’s als (minder gebruik van) opioïden, nieuwe geneesmiddelen, terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie, geneesmiddelen en verkeer, medicatieveiligheid en insulines in de eerste lijn.
 

Bekijk ons jaarbeeld voor 2021
 

 

Contact

Laatst gewijzigd op 6 april 2022