Themajournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:34 De praktijk
  • 04:34 Inzage gegevens: wat, door wie?
  • 09:31 Optimaal gegevensbeheer
  • 11:02 Verhogen opt-in
  • 13:12 Discussiepunten voor het FTO

Dit Themajournaal belicht de overdracht van medicatiegegevens met behulp van het Landelijke Schakelpunt. In het journaal komen behalve het belang van toegang tot de medicatiehistorie van patiënten ook aspecten van het werken met het LSP aan bod, zoals veiligheid, privacy, hoe te registreren en een aanpak voor verhogen van het aantal toestemmingen van patiënten voor het delen van zijn of haar medische gegevens. Het themajournaal is ontwikkeld in opdracht van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). 

Behalve het Themajournaal is er ook de FTO-module Medicatieoverdracht, gebruik LSP met achtergronden en praktische adviezen. Deelnemers aan het FTO kunnen aan de hand van de module gezamenlijke afspraken maken om het gebruik van het LSP te optimaliseren in hun eigen praktijken.

Laatst gewijzigd op 9 september 2021