Themajournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:27 Geneesmiddelen via internet
  • 02:16 Risico's vervalste geneesmiddelen
  • 05:45 Melden vervalste geneesmiddelen
  • 08:39 Maatregelen van de overheid
  • 11:47 Discussiepunten voor het FTO

Steeds vaker schaffen patiënten geneesmiddelen aan via internet. In dit Themajournaal is aandacht voor de risico's van online aangeschafte geneesmiddelen. Naast het risico van onvolledige medicatiebewaking, bestaat ook het risico dat de geneesmiddelen vervalst zijn.

Laatst gewijzigd op 23 oktober 2018