Nieuw onderzoek

In het kort

De komst van drievoudige combinatiepreparaten heeft niet geleid tot meer gebruikers van de combinatie LABA/LAMA/ICS.

In 2017 en 2018 verschenen twee nieuwe drievoudige combinatiepreparaten LABA/LAMA/ICS voor COPD op de markt. Dit betreft beclometason/formoterol/glycopyrronium (Trimbow®) en fluticason/umeclidinium/vilanterol (Trelegy®). Zorginstituut Nederland onderzocht of deze beschikbaarheid onnodig gebruik van één van de drie afzonderlijke middelen (LABA, LAMA of ICS) zou stimuleren. Daarvoor maakten de onderzoekers gebruik van de gegevens uit de GIP-databank.

Resultaten

In 2020 gebruikten 28.654 patiënten een drievoudige combinatiepreparaat LABA/LAMA/ICS. Dit waren er in 2018 nog 6.260, een toename van 22.394. Tussen 2018 en 2020 nam het aantal gebruikers van andere combinaties van LABA + LAMA + ICS af met 23.609 gebruikers. Het totaal aantal gebruikers van de combinatie LABA + LAMA + ICS, afzonderlijk of als drievoudig combinatiepreparaat, nam af van 123.486 gebruikers in 2018 naar 122.271 in 2020.

Discussie

Naar schatting gebruikt 60% van de COPD-patiënten een ICS, terwijl hiervoor bij slechts 25% een duidelijke medische indicatie bestaat. Onterecht gebruik van ICS moet worden voorkomen omdat dit kan leiden tot bijwerkingen, complicaties en hogere kosten. Omdat in de evaluatie niet is gekeken naar de indicaties voor het gebruik van ICS, kan het Zorginstituut op basis van deze resultaten geen uitspraak doen over gepast gebruik.

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard COPD (2021) adviseert terughoudend te zijn met drievoudige combinatietherapie. Wanneer de patiënt al twee luchtwegverwijders gebruikt, adviseert de standaard om één van beide te staken bij een indicatie voor ICS. Een behandelaar kan ICS overwegen wanneer bij een patiënt frequente longaanvallen optreden ondanks onderhoudsbehandeling met (een) langwerkende luchtwegverwijder(s) (≥ 2 prednis(ol)on- of antibioticakuren of 1 ziekenhuisopname per jaar in verband met COPD). Verder adviseert de standaard om niet direct te starten met een drievoudig combinatiepreparaat, maar in eerste instantie een monopreparaat toe te voegen en daarvan het effect en de mogelijke bijwerkingen te evalueren (NHG, 2021).

Belangenverstrengeling

Geen.

Bron

Resultaten tweede tussenevaluatie van het gebruik van Trimbow® en Trelegy Ellipta® bij COPD. Diemen, augustus 2021. Zie www.zorginstituutnederland.nl.

Contact

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.