Nieuw onderzoek

In het kort

Bij ernstig astma is de IL5-remmer benralizumab geassocieerd met verbetering van klinische parameters en afname gebruik orale corticosteroïden.

Bij patiënten met ernstig astma is de IL5-remmer benralizumab (Fasenra®) geassocieerd met verbetering van klinische parameters. Ook neemt het gebruik van orale corticosteroïden af. Dat blijkt uit een retrospectieve studie van Pelaia et al. 

Methode

De onderzoekers analyseerden retrospectief de gegevens van patiënten uit Italiaanse astmacentra. De patiënten waren minimaal 18 jaar oud en hadden ernstig eosinofiel astma. De primaire uitkomstmaat was verbetering van verschillende parameters na 6 maanden behandeling met benralizumab. Hierbij maakten zij onderscheid tussen patiënten met en zonder allergische kenmerken.

Resultaten

De onderzoekers includeerden 111 patiënten die benralizumab als add-on behandeling gebruikten. Het aantal longaanvallen nam na 6 maanden behandeling met benralizumab af van gemiddeld 4 in de 6 maanden voor de studie naar 0. Het aantal bloedeosinofielen nam af van gemiddeld 740 cellen/mcl naar 0 cellen/mcl. Bovendien verbeterden de score op de ACT (8,57 punt) en AQLQ (1,35 punt) en de FEV1 (39 ml) en FVC (29 ml) statistisch significant. Het aantal gebruikers van een oraal corticosteroïd nam af van 72% naar 20%. Het gebruik van ICS wijzigde niet. Het aantal dagelijkse doseringen van SABA nam af van gemiddeld 2 naar 0 doseringen. De aanwezigheid van allergische kenmerken gaf geen verschil in effect.

Discussie

De verbetering van de score op de ACT en afname van gebruik in orale corticosteroïden zijn klinisch relevant. De grens voor klinische effectiviteit is voor de score op de ACT is 3 punten (Bonini, 2020). Voor de afname in gebruik van orale corticosteroïden is de grens vanuit patiëntenperspectief minimaal 50% volgens de Lancet Commissie Astma (Pavord, 2018). In de registratiestudie werd niet de ACT maar de ACQ gemeten en was de afname in gebruik van orale corticosteroïden 75% versus 25% bij placebo (Nair, 2017).

Belang voor de praktijk

De NVALT-richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma (2020) adviseert artsen om IL5-remmers, zoals benralizumab, in overleg met een kennis- of behandelcentrum voor patiënten met ernstig astma voor te schrijven. De arts kan behandeling met IL5-remmers overwegen bij patiënten met ernstig eosinofiel astma met meer dan 2 astma-aanvallen per jaar of als alternatief voor orale corticosteroïden. Na het starten met benralizumab in de dagelijkse praktijk is een afname in behoefte aan onderhoudsbehandeling met orale steroïden waarschijnlijk. Dit vraagt om goede monitoring en begeleiding van de patiënt.

Belangenverstrengeling

De auteurs verklaren dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Bron

Pelaia et al. Therapeutic effects of benralizumab assessed in patients with severe eosinophilic asthma: real-life evaluation correlated with allergic and non-allergic phenotype expression.  J Asthma Allergy. 2021;14:163-73.

Contact

Laatst gewijzigd op 23 juni 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.