Nieuw onderzoek

In het kort

Bij patiënten met ernstig astma is mepolizumab geassocieerd met een afname in gebruik van orale corticosteroïden.

Bij patiënten met ernstig astma is mepolizumab (Nucala®) geassocieerd met een afname in gebruik van orale corticosteroïden. Dat blijkt uit een recente retrospectieve cohortstudie van Silver et al. 

Methode

De onderzoekers analyseerden retrospectief de gegevens van patiënten uit een commerciële Amerikaanse database. De patiënten waren minimaal 12 jaar oud en hadden ernstig astma. Zij gebruikten minimaal twee keer mepolizumab in de eerste zes maanden van de follow-up. De primaire uitkomstmaat was het gebruik van orale corticosteroïden in de 12 maanden voor ten opzichte van de 12 maanden na het starten met mepolizumab.

Resultaten

De onderzoekers includeerden 527 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. De patiënten gebruikten gedurende een jaar gemiddeld 10,3 doseringen mepolizumab. In het jaar voorafgaand aan mepolizumab gebruikte 94,3% van de patiënten ten minste eenmaal een oraal corticosteroïd. Na gebruik van mepolizumab was dat 79,7%. Van de patiënten die in het jaar voorafgaand aan mepolizumab een oraal corticosteroïd gebruikten, had 17,5% in het jaar na de start van mepolizumab geen oraal corticosteroïd meer nodig. Bij 63,3% van de patiënten nam het gebruik van orale corticosteroïden met meer dan de helft af. Gemiddeld nam de dagelijkse dosis van orale corticosteroïden af van 6,2 mg naar 4,2 mg.

Discussie

Een realistische maat voor de afname in orale corticosteroïden is volgens de Lancet Commissie Astma: het percentage patiënten dat een afname van minimaal 50% bereikt (Pavord, 2018). In de registratiestudie bedroeg dit percentage 54% bij patiënten met mepolizumab en 33% bij placebo (SmPC, 2019; Bel, 2014). Uit deze cohortstudie komen vergelijkbare resultaten.

Belang voor de praktijk

De NVALT-richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma (2020) adviseert artsen om IL5-remmers, zoals mepolizumab, in overleg met een kennis- of behandelcentrum voor patiënten met ernstig astma voor te schrijven. De arts kan behandeling met IL5-remmers overwegen bij patiënten met ernstig eosinofiel astma met meer dan 2 astma-aanvallen per jaar of als alternatief voor orale corticosteroïden. Na het starten met mepolizumab is een afname in behoefte aan onderhoudsbehandeling met orale corticosteroïden waarschijnlijk. Dit vraagt om goede monitoring en begeleiding van de patiënt.

Belangenverstrengeling

De auteurs zijn werkzaam bij GSK, die tevens financier was van de studie. GSK is fabrikant van mepolizumab.

Bron

Silver et al. Real-World reductions in oral corticosteroid use in the USA following mepolizumab therapy for severe asthma. J Asthma Allergy. 2020;13:689-99.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 maart 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.