Nieuw onderzoek

In het kort

Van de gebruikers van mepolizumab heeft 32% een suboptimale therapietrouw voor ICS.

32% van de patiënten met ernstig astma had een suboptimale therapietrouw voor ICS in het eerste jaar na start van mepolizumab. Bij een slechte therapietrouw voor ICS is mepolizumab geassocieerd met minder reductie van orale corticosteroïden en exacerbaties dan bij een goede therapietrouw. Dat blijkt uit een retrospectieve cohortstudie van d’Ancona et al.

Methode

De onderzoekers includeerden patiënten met ernstig astma en dagelijks gebruik van orale corticosteroïden. De gegevens waren afkomstig van patiënten uit het Verenigd Koninkrijk. De patiënten startten met mepolizumab en kregen voorafgaand aan de start voorlichting over de inhalatietechniek en astma. Daarbij benadrukten de zorgverleners onder andere het belang van therapietrouw voor ICS.

De onderzoekers beoordeelden de therapietrouw voor ICS gedurende 1 jaar voorafgaand aan de start van mepolizumab tot 1 jaar daarna. De therapietrouw werd bepaald door het aantal afgehaalde recepten te delen door het te verwachten aantal recepten (Medication Possession Ratio, MPR). Er waren 3 niveaus van therapietrouw:

  • Slechte therapietrouw: MPR < 0,5
  • Matige therapietrouw: MPR 0,5 tot 0,74
  • Goede therapietrouw: MPR ≥ 0,75
Resultaten

De onderzoekers includeerden 109 patiënten. Hiervan voltooiden 91 patiënten 1 jaar behandeling met mepolizumab en zij werden geïncludeerd in de analyse. Voorafgaand aan mepolizumab had 22% van de patiënten een slechte therapietrouw voor ICS. In het jaar na start van mepolizumab was de therapietrouw voor ICS vergelijkbaar met het voorgaande jaar: 18% had een slechte therapietrouw, 14% een matige therapietrouw en 68% een goede therapietrouw.

Na start met mepolizumab konden patiënten orale corticosteroïden vaker stoppen bij een goede therapietrouw voor ICS dan bij een slechte therapietrouw (OR=3,19; 95%BI=1,02 tot 9,94). Daarnaast nam bij patiënten met een goede therapietrouw het aantal jaarlijkse exacerbaties met 66% af in het jaar na start met mepolizumab. Bij een slechte therapietrouw nam het aantal exacerbaties niet af.

Discussie

32% van de patiënten met ernstig astma had een suboptimale therapietrouw voor ICS in het eerste jaar na start van mepolizumab. Bij een slechte therapietrouw voor ICS is mepolizumab geassocieerd met minder reductie van orale corticosteroïden en exacerbaties dan een goede therapietrouw. Deze studie heeft een retrospectieve opzet en kent daarom beperkingen, zoals het risico op bias. De onderzoekers baseren zich voor het berekenen van de therapietrouw op aflevergevens. De daadwerkelijke therapietrouw kan lager zijn.

Belang voor de praktijk

Aandacht voor de therapietrouw voor ICS is essentieel, niet alleen bij de start maar ook tijdens behandeling met mepolizumab. Het is van belang dat voorschrijvers ook bij weinig of geen effect van mepolizumab de therapietrouw voor ICS beoordelen.

Belangenverstrengeling

Enkele auteurs melden financiële banden met farmaceutische bedrijven.

Bron

d’Ancona et al. Adherence to Inhaled Corticosteroids and Clinical Outcomes in Mepolizumab Therapy for Severe Asthma. Eur Respir J. 20 feb 2020.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.