Nieuw onderzoek

In het kort

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor verschil in effectiviteit tussen mepolizumab en reslizumab. Dat blijkt uit een indirecte vergelijking van Yan et al.

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor verschil in effectiviteit tussen mepolizumab en reslizumab. Dat blijkt uit een indirecte vergelijking van Yan et al.

Achtergrond en methode

De IL5-remmers (benralizumab, mepolizumab en reslizumab) zijn nog niet direct met elkaar vergeleken in klinische studies. De effectiviteit en veiligheid zijn alleen bepaald ten opzichte van placebo. Deze studie voert een indirecte vergelijking van mepolizumab en reslizumab uit middels een Bayesiaanse netwerk meta-analyse en is gefinancierd door de fabrikant van reslizumab. Deze meta-analyse includeerde 8 klinische studies. Om te corrigeren voor verschillen in de inclusiecriteria, selecteerden de onderzoekers de patiënten met GINA stap 4/5 én ≥ 2 exacerbaties in het voorgaande jaar. De studies hadden een duur van maximaal 12 tot 52 weken.

Ernstige exacerbaties

Deze indirecte vergelijking toont geen significant verschil aan in het aantal ernstige exacerbaties tussen mepolizumab en reslizumab bij patiënten met GINA stap 4/5 en ≥ 2 exacerbaties in het voorgaande jaar (RR 0,77; 95%BI=0,54 tot 1,11). Wanneer patiënten jonger dan 18 jaar werden geëxcludeerd, leek er wel een significant verschil te zijn ten voordeel van reslizumab: RR 0,70; 95%BI=0,53 tot 0,95.

FEV1

Bij patiënten met GINA stap 4/5 en ≥ 2 exacerbaties was de FEV1-daling ten opzichte van baseline na 16 en 24 weken behandeling vergelijkbaar. Alleen na 4 weken behandeling was er een significant verschil ten voordeel van reslizumab (verschil 140 ml; 95%BI=30 tot 240 ml).

Discussie

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor verschil in effectiviteit tussen mepolizumab en reslizumab. De onderzoekers geven dat zij geen heldere conclusies kunnen trekken op basis van het kleine aantal studies dat is uitgevoerd. Daarbij verschilden de geïncludeerde studies in opzet en patiëntenpopulatie. Zo hadden de patiënten in studies met reslizumab een hoger aantal bloedeosinofielen dan de patiënten in de studies met mepolizumab (inclusiecriterium respectievelijk ≥ 400 en 150 cellen/µL).

Belang voor de praktijk

Deze indirecte vergelijking geeft geen duidelijke aanwijzingen voor superioriteit van mepolizumab of reslizumab wat betreft effectiviteit en veiligheid. Een eerdere indirecte vergelijking van de IL5-remmers suggereerde dat mepolizumab effectiever is dan reslizumab en benralizumab in het verlagen van klinisch significante exacerbaties (Busse, 2019). Ook bij die studie zijn echter belangrijke kanttekeningen te plaatsen, zoals de sponsoring door de fabrikant van mepolizumab en een potentieel risico op bias. Er zijn meer onderzoeksgegevens en bij voorkeur een directe vergelijking nodig om te kunnen beoordelen hoe de effectiviteit en (langetermijn)veiligheid van IL5-remmers zich tot elkaar verhouden.

Belangenverstrengeling

De studie is gesponsord door de fabrikant van reslizumab. Diverse auteurs hebben financiële banden met farmaceutische bedrijven, waaronder de fabrikanten van IL5-remmers.

Bron

Yan K et al. Reslizumab and mepolizumab for moderate-to-severe poorly controlled asthma: an indirect comparison meta-analysis. 5 november 2019.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.