Nieuw onderzoek

In het kort

De Europese populatie met ernstig astma is heterogeen en verschilt in klinische karakteristieken en behandeling. De behandeling is vaak niet volgens de ERS/ATS-richtlijn Ernstig astma.

De Europese populatie met ernstig astma is heterogeen en verschilt in klinische karakteristieken en behandeling. De behandeling is vaak niet volgens de ERS/ATS-richtlijn Ernstig astma (2019). Dat blijkt uit een studie van 11 Europese registers van Van Bragt et al.

Methode

Deze cross-sectionele en retrospectieve studie onderzocht de karakteristieken en behandeling van patiënten met ernstig in Europa. De onderzoekers maakten gebruik van 11 Europese registraties voor patiënten met ernstig astma. De inclusiecriteria van de registraties verschilden, maar meestal gebruikten ze de ERS/ATS-definitie voor ernstig astma.

Resultaten

De onderzoekers includeerden in totaal 3.233 patiënten. Meer dan 90% van de patiënten werd behandeld volgens GINA stap 4 of 5. De gemiddelde ICS-dosering varieerde van 491 tot 1225 µg/dag (fluticason-equivalent). De mediane onderhoudsdosering van orale corticosteroïden varieerde van 7,5 tot 10,7 mg/dag (prednison-equivalent).

IL5-remmers

577 patiënten zijn gestart met IL5-remmers. De klinische karakteristieken en de medicatie voorafgaand aan de start varieerden tussen de Europese landen. Het mediane aantal bloedeosinofielen varieerde van 270 cellen/µl (Denemarken) tot 800 cellen/µl (Zweden). Er was ook variatie in het percentage patiënten met LABA (25,0 tot 100%), LAMA (0% tot 79,1%) en orale corticosteroïden (21,0% tot 63,0%).

Alle Nederlandse patiënten (n=142) die startten met een IL5-remmer gebruikten ICS. Daarnaast gebruikte 94,4% een LABA, 29,4% een LAMA en 61,3% orale corticosteroïden. Het mediane aantal bloedeosinofielen was 360 cellen/µl.

Discussie

Er is heterogeniteit in klinische karakteristieken en medicatiegebruik binnen de Europese populatie van patiënten met ernstig astma. Deze variatie was ook te zien bij patiënten die startten met biologische geneesmiddelen, zoals IL5-remmers. Een beperking van deze studie is de retrospectieve opzet. Ook is er selectie van patiënten, doordat niet alle registraties dezelfde inclusiecriteria hanteren.

Belang voor de praktijk

De heterogeniteit tussen patiënten met ernstig astma in verschillende Europese landen laat zien dat er behoefte is aan eenduidigheid over de definitie ernstig astma. Daarnaast is meer onderzoek nodig wanneer een behandeling met biologische geneesmiddelen in aanmerking komt en zinvol is.

Belangenverstrengeling

Geen

Bron

Van Bragt et al. Characteristics and treatment regimens across ERS SHARP severe asthma registries. Eur Respir J. Oktober 2019.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.