Nieuw onderzoek

In het kort

In tegenstelling tot baricitinib lijkt tofacitinib geen verhoogd risico op VTE te geven.

Tofacitinib (Xeljanz®) lijkt geen significant verhoogd risico op veneuze trombo-embolie (VTE) te geven in vergelijking met TNF-alfaremmers. Baricitinib (Olumiant®) is hier eerder wel in verband mee gebracht.

Achtergrond

Klinische studies hebben laten zien dat baricitinib mogelijk het risico op VTE verhoogt. Voor de FDA is dit onder andere reden geweest om alleen de dosering van 2 mg goed te keuren (FDA, 2018). De vraag is of dit een klasse-effect van de januskinase (JAK)-remmers is. Daarom voerden Desai et al. een observationele studie uit naar het risico op VTE bij tofacitinib. Omdat reumatoïde artritis een risicofactor is voor VTE, bestond de controle-arm uit gebruikers van TNF-alfaremmers.

Resultaten

De onderzoekers includeerden aan de hand van twee Amerikaanse verzekeringsdatabanken 2.905 patiënten met reumatoïde artritis (RA) die startten met tofacitinib en 48.255 vergelijkbare patiënten die startten met een TNF-alfaremmer. De primaire uitkomst was het ontstaan van VTE, gedefinieerd als een longembolie of diep veneuze trombose. Na correctie voor confounders was er geen significant verschil te zien in het risico op VTE tussen tofacitinib en TNF-alfaremmers: HR= 1,33; 95%BI= 0,78 tot 2,24.

Discussie

De onderzoekers concluderen dat het risico op VTE bij gebruikers van tofacitinib numeriek wel hoger was dan bij gebruikers van TNF-alfaremmers, maar dit verschil was niet significant.

Een beperking van deze studie is het kleine aantal VTE-meldingen. Verder gebruikte de tofacitinib-groep meer niet-biologische DMARDs en glucocorticosteroïden in vergelijking tot de TNF-alfaremmer-groep. Dit kan wijzen op een hogere ziekteactiviteit, wat een alternatieve verklaring voor een hoger risico op VTE zou kunnen zijn.

Belang voor de praktijk

Baricitinib en tofacitinib zijn sinds 2017 geregistreerd in Europa voor de behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis bij volwassenen, eventueel in combinatie met methotrexaat. Tofacitinib lijkt, in tegenstelling tot baricitinib, geen verhoogd risico op VTE te geven. Dit verschil zou meegenomen kunnen worden bij de keuze tussen baricitinib of tofacitinib. Voorschrijvers moeten echter altijd bedacht blijven op het ontstaan van VTE bij RA-patiënten, aangezien de incidentie bij patiënten met RA ongeveer 2 maal zo hoog is als bij patiënten die geen RA hebben (Ungprasert, 2014).

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door Brigham & Women’s Hospital, Harvard Medical School zonder externe financiering. Diverse auteurs hebben financiële banden met verschillende farmaceutische bedrijven.

Bron

Desai RJ et al. Comparative risk of venous thromboembolism with tofacitinib versus tumor necrosis factor inhibitors: A cohort study of rheumatoid arthritis patients. Arthritis Rheumatol. 2018 Dec 15.

Contact

Laatst gewijzigd op 7 maart 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.