Nieuw onderzoek

In het kort

Drievoudige combinatietherapie bij COPD is effectiever in het verminderen van exacerbaties dan tweevoudige combinatietherapie. 

De combinatie fluticasonfuroaat/vilanterol/umeclidinium (Trelegy®) is effectiever in het verminderen van exacerbaties bij patiënten met matige tot ernstige COPD dan fluticasonfuroaat/vilanterol of vilanterol/umeclidinium. Dat concluderen Lipson et al. op basis van een gerandomiseerde dubbelblinde studie.

Methode

De onderzoekers vergeleken het effect van drievoudige combinatietherapie met fluticasonfuroaat/umeclidinium/vilanterol (100/62,5/25 mcg) met fluticasonfuroaat/vilanterol (100/25 mcg) en umeclidinium/vilanterol (62,5/25 mcg) bij meer dan 10.000 patiënten met matige tot ernstige COPD. Deze patiënten hadden minstens één matige of ernstige exacerbatie in het afgelopen jaar. Het primaire eindpunt was het optreden van matige of ernstige exacerbaties in 12 maanden.

Resultaten

Met fluticasonfuroaat/umeclidinium/vilanterol bedroeg het aantal matige of ernstige exacerbaties 0,91 per jaar. Dit was 15% minder dan bij fluticasonfuroaat/umeclidinium (1,07 per jaar) en 25% minder dan bij umeclidinium/vilanterol (1,21 per jaar). Pneumonie kwam vaker voor bij patiënten met fluticasonfuroaat/umeclidinium/vilanterol (8%) en fluticasonfuroaat/umeclidinium (7%) dan met umeclidinium/vilanterol (5%).

Discussie

De onderzoekers stellen dat behandeling met fluticasonfuroaat/umeclidinium/vilanterol bij deze patiëntengroep het meest effectief is in het verminderen van exacerbaties. Opvallend is dat fluticasonfuroaat/vilanterol effectiever is in het verminderen van exacerbaties dan umeclidinium/vilanterol. In eerder vergelijkend onderzoek was juist de combinatie LABA/LAMA effectiever dan LABA/ICS (Wedzicha, 2016). Mogelijk komt dit door een verschil in onderzoeksopzet. Meer onderzoek is nodig om hier duidelijkheid over te krijgen.

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard COPD (2015) adviseert inhalatiecorticosteroïden alleen in te zetten bij patiënten met twee of meer ernstige exacerbaties in het voorgaande jaar, ondanks behandeling met een langwerkende luchtwegverwijder. Van de deelnemers aan de studie voldeed 47% aan dit criterium. De resultaten zijn daarom niet één op één te vertalen naar de Nederlandse praktijk. Naast de medicamenteuze behandeling draagt aandacht voor de juiste inhalatietechniek, therapietrouw, leefstijl, griepvaccinatie en comorbiditeit bij aan het voorkómen van exacerbaties.

Mogelijke belangenverstrengeling

Het onderzoek is opgezet en gefinancierd door GlaxoSmithKline, fabrikant van fluticasonfuroaat/umeclidinium/vilanterol.

Bron
  • Lipson DA et al. Once-daily single-inhaler triple versus dual therapy in patients with COPD. N Engl J Med 2018;378:1671–80.
  • Wedzicha JA et al. Indacaterol-glycopyrronium versus salmeterol-fluticasone for COPD. N Engl J Med. 2016;374:2222-34.

 

Laatst gewijzigd op 6 september 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.