Nieuw onderzoek

In het kort

Tijdens de Ramadan is insuline degludec/aspart even effectief als bifasische insuline aspart 30, maar veroorzaakt minder hypoglykemieën.

Insuline degludec/insuline aspart (IdegAsp, Ryzodeg®) is even effectief als bifasische insuline aspart 30 (BiAsp 30, Novomix 30®) bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) die vasten tijdens de Ramadan. IdegAsp gaf minder risico op hypoglykemieën in vergelijking met BIAsp 30. Dit blijkt uit een klinische studie van Hassanein et al.

Resultaten

De onderzoekers randomiseerden patiënten met DM2 naar tweemaal daags IDegAsp of BIAsp 30. De insulinedosering werd getitreerd op geleide van het nuchter plasmaglucosegehalte (treat-to-target). Blindering was niet mogelijk, vanwege een verschillend pensysteem en uiterlijk van de insulineoplossingen. De studieduur was 8 tot 20 weken voor de Ramadan tot 4 weken na de Ramadan. Tijdens de Ramadan verlaagden de patiënten de dosering insuline tijdens de maaltijd voor zonsopgang met 30 tot 50%. Ook gold tijdens de Ramadan een hogere streefwaarde voor nuchter plasmaglucose.

Op baseline was het gemiddelde HbA1c van alle patiënten 69 mmol/mol (8,5%). Het HbA1c daalde naar 58 mmol/mol (7,5%) vier weken na de Ramadan, ondanks de lagere insulinedosis tijdens de Ramadan. Het bereikte HbA1c verschilde niet significant tussen de groep met IDegAsp en BIAsp 30. Hypoglykemieën kwamen gedurende de studieperiode significant minder vaak voor in de groep met IDegAsp in vergelijking met BIAsp 30, respectievelijk 1,9 per patiëntjaar en 7,9 per patiëntjaar. Voor nachtelijke hypoglykemieën was dit respectievelijk 0,4 per patiëntjaar en 2,2 per patiëntjaar. Ook tijdens de Ramadan gaf IDegAsp een significant lager risico op hypoglykemieën. Het risico op ernstige hypoglykemieën was echter niet significant verschillend: geschatte rate ratio (ERR) 0,56; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,07 tot 4,36.

Discussie

Deze studie laat zien dat IDegAsp even effectief is als BIAsp 30, maar minder hypoglykemieën geeft bij patiënten die vasten tijdens de Ramadan. Als tekortkoming noemen de auteurs mogelijke bias door de niet-geblindeerde studieopzet. De deelnemers vastten 12 tot 16 uur, het is niet bekend hoe deze studieresultaten zich verhouden tot een langere vastenperiode.

Belang voor de praktijk

Mix-insulines komen volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013) in aanmerking bij patiënten die niet uitkomen met middelen uit het stappenplan, waaronder NPH-insuline. IDegAsp is een optie voor patiënten met mix-insuline die een hoog risico hebben op hypoglykemieën tijdens de Ramadan. Dit brengt echter wel hogere kosten met zich mee. Behandeling met 60 E insuline gedurende 3 maanden kost voor IDegAsp € 200 en voor BIAsp € 141.

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door NovoNordisk, de fabrikant van insuline degludec/insuline aspart. Zeven auteurs hadden banden met de farmaceutische industrie, waaronder met NovoNordisk. Hiervan ontvingen drie auteurs geld van NovoNordisk en waren twee auteurs in dienst bij NovoNordisk.

Bron

Hassanein M et al. Efficacy and safety analysis of insulin degludec/insulin aspart compared with biphasic insulin aspart 30: a phase 3, multicentre, international, open-label, randomized, treat-to-target trial in patients with type 2 diabetes fasting during Ramadan. 26 november 2017. 

Laatst gewijzigd op 12 februari 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.