Nieuw onderzoek

In het kort

Gebruik van alirocumab bij een LDL-cholesterol onder de 0,65 mmol/l, geeft een groter risico op cataract dan gebruik van alirocumab bij een LDL-cholesterol boven 0,65 mmol/l.  

Patiënten die alirocumab (Praluent®) gebruiken en een LDL-cholesterol onder de 0,65 mmol/l bereiken, lopen een groter risico op het ontwikkelen van cataract dan gebruikers van alirocumab met een LDL-cholesterol boven 0,65 mmol/l. Dit concluderen Robinson et al. op basis van een analyse van 14 fase 2- en 3 studies. Het risico op andere onderzochte bijwerkingen, zoals diabetes mellitus en neurocognitieve bijwerkingen, lijkt niet samen te hangen met de bereikte gehalte LDL-cholesterol.

 

Resultaten

De onderzoekers hebben de gegevens van 14 studies (duur 8 tot 104 weken) samengevoegd tot een database van 3.340 gebruikers van alirocumab (4.029 patiëntjaren) en 1.894 gebruikers van placebo of ezetimib (Ezetrol®) (2.114 patiëntjaren).

Een kwart van de gebruikers van alirocumab in de analyse bereikt een LDL-cholesterol onder de 0,65 mmol/l. De mediane duur van deze lage LDL-cholesterol was 43,3 weken. De frequentie van (ernstige) bijwerkingen verschilt niet significant tussen gebruikers van alirocumab met een LDL-cholesterol boven of onder 0,65 mmol/l. Dit geldt ook voor de meeste apart onderzochte bijwerkingen, zoals neurocognitieve effecten en het ontwikkelen of verergeren van DM2.

Een uitzondering vormt cataract. Deze oogaandoening komt significant vaker voor bij gebruikers van alirocumab met een LDL-cholesterol onder 0,65 mmol/l, namelijk bij 2,6% van de patiënten. Bij een LDL-cholesterol boven 0,65 mmol/l komt cataract bij 0,8% van de gebruikers van alirocumab voor. Na correctie voor baselinefactoren is de hazard ratio 3,4 (95%BI 1,58 tot 7,35).

 

Discussie

De auteurs noemen als belangrijke beperkingen de kans op confounding, omdat ze werken met subgroepen die niet gerandomiseerd zijn. Ook het relatief kleine aantal patiënten, de lage frequentie van de onderzochte bijwerkingen en de korte duur van de studies maken dat conclusies in verder onderzoek bevestigd zullen moeten worden.

 

Belang voor de praktijk

Zeer lage waarden voor het LDL-cholesterol bij het gebruik van alirocumab lijken voor de korte termijn veilig. Of dit ook geldt bij langer durende zeer lage LDL-cholesterol zal verder moeten worden onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of zeer lage LDL-cholesterol de kans op hart- en vaatziekten verder verlagen dan de huidige streefwaarde van 2,5 mmol/l uit de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (2012).

 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door Sanofi en Regeneron Pharmaceuticals, registratiehouders van alirocumab. Diverse auteurs hebben financiële banden met farmaceutische bedrijven.

 

Bron

Robinson JG et al. Safety of very low low-density lipoprotein cholesterol levels with alirocumab pooled data from randomized trials. J Am Coll Cardiol. 2017;69(5):471-482

 

Laatst gewijzigd op 14 maart 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.