Nieuw onderzoek

In het kort

Het combinatiepreparaat aclidinium/formoterol is vergelijkbaar qua ervaren klachten als het combinatiepreparaat salmeterol/fluticason.

Het gebruik van het combinatiepreparaat aclidinium/formoterol (Duaklir®) leidt tot vergelijkbare uitkomstmaten op het gebied van ervaren klachten als het gebruik van het combinatiepreparaat salmeterol/fluticason (generiek, AirFluSal®, Seretide®). Dit concluderen Vogelmeier et al. op basis van een gerandomiseerde studie.

 

Resultaten

De onderzoekers randomiseerden 933 patiënten met matig tot ernstig COPD (GOLD-klasse B en D) naar een behandeling met aclidinium/formoterol of salmeterol/fluticason. Het primaire eindpunt was de maximale verbetering van de longfunctie (piek-FEV1) na 24 weken behandeling. Deze piek-FEV1 was 93 ml groter bij aclidinium/formoterol dan bij salmeterol/fluticason, een significant verschil. De dal-FEV1, een maat die in registratiestudies is gehanteerd, verschilde niet tussen beide middelen.

De ernst van de ervaren klachten is onder andere bepaald met de Transition Dyspnea Index (TDI, mate van benauwdheid) en St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ, ervaren klachten). Beide middelen zorgden gemiddeld voor een klinisch relevante verbetering van de TDI (meer dan 1 punt) na 4, 12 en 24 weken. Iets meer dan de helft van de deelnemers ervoer een klinisch relevante verbetering op de TDI. Er was geen significant verschil tussen beide middelen. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de uitkomsten op de SGRQ. Ook was er geen significant verschil in het aantal exacerbaties tussen beide groepen.

 

Discussie

De onderzoekers geven aan alleen symptomatische patiënten te hebben geïncludeerd, en daarmee een betere afspiegeling van de praktijk te geven dan andere studies die de combinatie van langwerkende bèta-agonisten (LABA's, long acting beta-2-agonists) en langwerkende anticholinergica (LAMA's, long acting muscarinic antagonists) vergeleken met de combinatie van LABA's met inhalatiecorticosteroïden (ICS). Aclidinium/formoterol leidt tot een betere longfunctie, bij vergelijkbare kwaliteit van leven als salmeterol/fluticason.

 

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard COPD (2014) ziet alleen plaats voor combinatiepreparaten wanneer de patiënt met enkelvoudige preparaten van LABA of LAMA niet uitkomt. De plaats van ICS is in de Standaard beperkt: alleen patiënten met twee of meer exacerbaties in het voorgaande jaar komen hiervoor in aanmerking. Van de deelnemers aan de studie had 32% een exacerbatie in het voorgaande jaar, het merendeel van de patiënten kwam dus niet in aanmerking voor behandeling met ICS.

 

Belangenverstrengeling

De studie en publicatie zijn gefinancierd door Almirall en AstraZeneca, registratiehouders van aclidinium/formoterol.

 

Bron

Vogelmeier C et al. Efficacy and safety of aclidinium/formoterol versus salmeterol/fluticasone: a phase 3 COPD study. Eur Respir J. 2016 Aug 4.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.